หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home

เซอร์เวเยอร์ข้าวอคส.ส่อพิรุธ

พิมพ์

อคส.จัดหาเซอร์เวเยอร์ตรวจสอบคุณภาพข้าวนาปรัง 2555 ส่อกลิ่นพิรุธ พบ 3 ราย ยื่นซองเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง คว้างานได้ก่อนในรอบแรก  เจรจาที่เหลือให้ลดราคาลงแต่ถูกปฏิเสธ ยันขาดทุนแน่     เตรียมเปิดรอบใหม่เพื่อหาผู้ตรวจสอบเพิ่ม ตั้งเป้าอย่างต่ำ 17 ราย   ขณะที่การเปิดประมูลของอ.ต.ก. 16 บริษัทเซอร์เวเยอร์ต่างยืนขั้นต่ำที่ราคากลาง 
 พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ออกประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบคุณภาพ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ในอัตราค่าจ้างแบบเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ค่าตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสาร อัตราไม่เกินตันละ 16 บาท ค่าดูแลรักษาคุณภาพข้าวสาร อัตราไม่เกินตันละ 36 บาท/ 6 เดือน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณตันละ 6 บาท
 "ได้มีบริษัทมายื่นซองเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2555  ทั้งหมด 17 ราย ได้แก่ 1. บริษัท อเล็กซ์ สจ๊วต อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เอส จี ที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท กลอบอล อินเสป้คชั่น จำกัด 4.บริษัท เบลเซอร์เวย์ จำกัด บริษัท มาดีเซอร์วิส จำกัด 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอบยาพืชไร่ 6. บริษัท ที.วี.วาย.ซัพพลายเออร์ จำกัด 7. บริษัท ซี.พี.เอส.ตรวจสอบและรมยา จำกัด 8. บริษัท ยูนิตี้ อะกริ อินสเป้คชั่น จำกัด 9. บริษัท ซีซีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 10. บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด 11. บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12. บริษัท เอเชีย อินสเป็คชั่น จำกัด 13.บริษัท ที.วี.วาย ซัพพลายเออร์ จำกัด 14.บริษัท ปรีชนก อินสเป็คชั่น จำกัด 15.บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด 16.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียเพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น และ 17. บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด"
 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ได้เปิดซองเสนอราคา พบว่า มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ พ้อยท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียเพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น และ บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด เสนอราคาค่าตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสาร  ในอัตราตันละ 15 บาท ต่ำลงจากราคากลาง 1 บาท ส่วนราคาค่าดูแลรักษาคุณภาพข้าวสาร  จาก 6 บาท เหลือ 5 บาทกว่าต่อเดือน  โดยอีก 14 ราย ที่ผ่านมาทาง อคส. ได้พยายามเจรจาต่อรอง เพื่อให้รับราคาเท่ากับอีก 3 ราย แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น จะมีการประกาศใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้จำนวนเท่ากับบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 คือ จำนวน 17 ราย
 พ.ต.ต.ศราวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้าวเปลือกนาปรัง ที่คาดการณ์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประเมินไว้ จำนวน 11 ล้านตัน คาดว่าข้าวที่ฝากอยู่ในคลังอคส. จำนวน 7 ล้านตัน ส่วนอีก 4 ล้านตัน จะอยู่ในส่วนของ อ.ต.ก.  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ตรวจสอบคุณภาพ 3 บริษัทที่ได้มา  ไม่เพียงพอต่อการรองรับข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำ จำเป็นที่จะต้องประกาศใหม่รับเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านี้
 ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการ รับจ้างตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยต้องมีการประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี  และต้องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 อีกทั้งต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำความเสียหายให้กับองค์การคลังสินค้า หรือโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายของรัฐบาล หรือถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญา เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา 
 "หน้าที่ของเซอร์เวเยอร์ ก็คือ ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ซึ่งรวมถึงความชื้น ชนิด ปริมาณ และน้ำหนักข้าวสารที่รับมอบ จากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบกระสอบ รหัสโรงสี สีเชือก ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบ และส่งมอบข้าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งต้องรับผิดชอบชดใช้น้ำหนักข้าวสาร หากมีการสูญเสียระหว่างเก็บรักษา อันเนื่องมาจากการลดลงของความชื้น คือ กรณีเก็บรักษาไม่เกิน 6 เดือน เฉพาะส่วนที่เกิน 0.5% และเก็บรักษาเกิน 6 เดือน จนถึงจ่ายออกจากคลัง เฉพาะส่วนที่เกิน 1% ตลอดจนการรมยาฆ่าแมลงอย่างน้อยทุก ๆ 2 เดือน และดูแลรับผิดชอบไม่ให้มีการปลอมปนตลอดจนป้องกันการสูญหายของข้าวสารตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา"
 พ.ต.ต.ศราวุฒิ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้อนุมัติเงินบริหารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 จำนวนเงิน 9,900 ล้านบาท ในปริมาณ 25 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ที่ผ่านมา ทางอคส. ได้รับจำนำข้าวเปลือกจำนวน 4.7 ล้านตัน ส่วน อ.ต.ก. รับจำนำจำนวนกว่า 1 ล้านตันเท่านั้น  จึงทำให้เงินดังกล่าวยังคงเหลือ จึงได้นำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2555 และโครงการแทรกแซงมันสำปะหลังได้อีก
  ไม่เพียงการเสนอราคาด้วยตัวเลขจำนวนเดียวกันของผู้เสนอราคาทั้ง 3 รายแล้ว แหล่งข่าวจากบริษัทที่ร่วมเสนอราคา แต่ไม่ผ่านเพราะสูงกว่าราคากลาง เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า  ราคาที่เสนอ 15 บาทต่อตันสำหรับค่าตรวจสอบคุณภาพนั้นอยู่ไม่ได้  เพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ทั้งค่าแรงและค่าน้ำมัน จึงทำให้แบกรับต้นทุนไม่ไหว หากอคส.จะมีการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสารรอบใหม่ ยังลังเลอยู่ อาจจะไม่ไป เพราะเปรียบเทียบระหว่าง อคส.กับ อ.ต.ก. แล้ว  ขั้นตอนทางอ.ต.ก.ไม่ยุ่งยาก การทำงานก็ง่ายกว่า
 "ฐานเศรษฐกิจ"ติดต่อไปยังผู้บริหาร 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2555 ซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยตัว ชี้แจงว่า ที่ให้ราคาต่ำกว่าราคากลาง 1 บาท นั้น เป็นการช่วยให้นโยบายโครงการรับจำนำเดินหน้าได้ จริง ๆ แล้วก็ไม่คุ้มกับค่าแรงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น และยังจะต้องมีเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนด้วย กว่าจะได้เงินจาก อคส.ที่จ่ายให้ 2 ปีครั้งหนึ่ง ใครจะอยู่ได้ แต่บริษัทสามารถรับงานนี้ได้ เพราะดำเนินธุรกิจหลายอย่างครบวงจร จึงสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่าคู่แข่ง
 ผู้สื่อข่าว "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้ง 3 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการนาปรัง 2555  ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียเพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น ได้แปรสภาพ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่ นายวินัย วารมา นายนาวิน วารมา และนายจรัญ บัวดิษฐ์
 ส่วนบริษัท ยูนิตี้พ้อยท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท  มีกรรมการผู้ถือหุ้น 4 คน ได้แก่  นายปิยะวัตร วงศ์โกมล นายสุเทพ ศิริรัติวัฒนา นางอุษณีย์ จันทร์ไทย และนางสาวมณีพร จันทร และบริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 7 คน ได้แก่ นางทิพาพร ชัยญาคุณาพฤกษ์ นายณัฐวุฒิ ชัยญาคุณาพฤกษ์ นายณรงค์ ชัยญาคุณาพฤกษ์ นางอัญชลี ชัยญาคุณาพฤกษ์ นางสาวนันทวัน ชัยญาคุณาพฤกษ์ นายภคภาส มานะโสภณ และนายทวีศักดิ์ มานะโสภณ
 ด้านนายกมลวิศวร์ แก้วแฝก กรรมการรักษาการผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า ในส่วนของ อ.ต.ก. ในโครงการข้าวนาปรัง 2555 ได้มีบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพ หรือเซอร์เวเยอร์ ในครั้งนี้สมัครเพิ่มจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 จาก 14 ราย เพิ่มเป็น 16 ราย คาดว่าประกาศรายชื่อได้ภายในสัปดาห์หน้า
 เบื้องต้นจากการที่ได้ให้เจ้าหน้าที่เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2555 พบว่า ส่วนใหญ่จะเสนอราคาค่าตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสาร อัตราไม่เกินตันละ 16 บาท และค่าดูแลรักษาคุณภาพข้าวสาร อัตราไม่เกินตันละ 36 บาท / 6 เดือน  หรือเฉลี่ยเดือนละ 6 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องทำสัญญากับ อ.ต.ก.ที่กำหนด พร้อมทั้งวางเงินค้ำประกันสัญญาเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกัน  ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ในอัตรา 2,300,000 ต่อปริมาณข้าวสารเจ้า 50,000 ตัน และอัตรา 2,600,0000 ต่อปริมาณข้าวสารเหนียว 50,000 ตัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,723    18-21 มีนาคม  พ.ศ. 2555

 

Read : 9757 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart