หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home การเงิน การเงิน-ตลาดทุน 'ไทยรี'สั่งลุยดูดเบี้ยผู้เอาประกันไทย

'ไทยรี'สั่งลุยดูดเบี้ยผู้เอาประกันไทย

พิมพ์

 "ไทยรี" ประกาศความพร้อม เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะกับผู้เอาประกันไทย "สุรชัย ศิริวัลลภ" ยันอนาคตสดใส หลังได้บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ "Fairfax" จากแคนานา อัดฉีดเงินให้ 7พันล้านบาท สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินให้บริษัทดีเยี่ยมกว่าเดิม หนุนกลยุทธ์บริษัทให้บริการรับประกันภัยต่อ-ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
 หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด(มหาชน)หรือ "ไทยรี" ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทไทยรีฯ ทำบันทึกข้อตกลงและสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ "Fairfax Financial Holdings Limited" บริษัทประกันยักษ์ไญ่เบอร์1 แคนาดา  โดยบริหารงานผ่านบริษัทย่อยด้านประกันภัย ประกันภัยต่อ และการลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 742ล้านบาท ในราคา 3บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,226ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินเพิ่มทุนที่บริษัทระดมทุนอีกจำนวน  4,749 ล้านบาท จากการจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 1,583.14 ล้านบาทบริษัทจะมีเงินกองทุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6,975ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อไป
 นายสุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยรีฯ  ผู้ให้บริการรับประกันภัยต่อรายเดียวของเมืองไทยครอบคลุมการรับประกันอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ รวมถึงการประกันชีวิตระบุว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่า 7,000 ล้านบาท หลังนักลงทุนแสดงความสนใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างล้นหลาม
 โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ถือว่ามีความยากลำบากพอสมควร เพราะต้องอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจถึงอุทกภัย ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง และไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย  บริษัทต้องชี้แจงรายละเอียดของแผนการขยายธุรกิจในอนาคตและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากมหันตภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต  เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน
 "มั่นใจว่า 'Fairfax Financial Holdings Limited' ซึ่งเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์รายใหม่ให้บริษัทสามารถให้บริการรับประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะกับผู้เอาประกันไทย  ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุนเป็นที่ยอมรับสูง ความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน"นายสุรชัยกล่าว
 นอกจากนี้เม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทำให้บริษัทไทยรีฯ สามารถดำรงอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายได้ตามเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด และจะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถยกระดับฐานะการเงินในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถขยายและเติบโตต่อไป ขณะเดียวกันยังช่วยให้การทำธุรกิจประกันภัยต่อ และการหารายได้จากการลงทุน กลับเข้าสู่สภาพปกติ  ทั้งนี้ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว "Fairfax" จะมีสัดส่วนการถือหุ้น 21.12% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายโดยFairfaxจะเสนอตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท 2 ท่านจากกรรมการไม่เกิน 13 ท่าน
 อย่างไรก็ตาม จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30กันยายน 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,677.28 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายหรือ CAR Ratio ของประกันวินาศภัยอยู่ในระดับ 169.98%  แต่จากเหตุการณ์มหันตภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศได้ขยายวงลุกลามทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมทำให้บริษัทไทยรีฯซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะจ่ายสินไหมทดแทนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
 โดยสิ้นปี 2554 ที่ผ่านมา  บริษัทไทยรีฯ ประกาศผลขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1,656 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 384.2% สาเหตุจากผลกระทบของอุทกภัยทำให้บริษัทบันทึกค่าความเสียหายในรายการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อจำนวน 13,098ล้านบาท หลังหักการเอาประกันภัยต่อแล้วไทยรีบันทึกค่าสินไหมทดแทนสุทธิจำนวน 2,989ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,724    22-24 มีนาคม  พ.ศ. 2555

 

Read : 4666 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart