หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home ลงทุน-อุตฯ การค้า-ส่งออก ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งกระฉูดกว่า 16%

ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งกระฉูดกว่า 16%

พิมพ์

altวิกฤติภัยแล้งและคลื่นความร้อนในสหรัฐฯและอียู ดันต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งกระฉูด สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเรียกร้องรัฐบาลเลิกคุมราคา จี้ไฟเขียวปล่อยตามกลไกตลาดเสรี พร้อมเสนอ  2 เรื่องบรรเทาความเดือดร้อนขอให้จำกัดการส่งออกข้าวโพดไปประเทศเพื่อนบ้าน และขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านลดการขาดแคลน
 นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" จากผลกระทบของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง โดยประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในสหภาพยุโรป(อียู) ได้ประสบปัญหาภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 50 ปีในเวลานี้ เป็นปัจจัยหนุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์หลักอย่างข้าวโพดและถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับขึ้นอย่างเสรีตามตลาดโลก โดยข้าวโพดปรับเพิ่มขึ้นกว่า 20% กากถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นกว่า 50% ปลาป่นปรับเพิ่มขึ้นกว่า 15% และปลายข้าวปรับเพิ่มขึ้นกว่า 50% ทำให้ต้นทุนรวมปรับสูงขึ้นไปแล้วกว่า 16.5% แต่ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ถูกควบคุมการปรับราคาขายสินค้ามาโดยตลอด นับเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด อันจะทำให้เกิดการบั่นทอนความมั่นคงทางด้านอาหารต่อประชาชน และผู้บริโภค
 "สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องพิจารณาอนุญาตให้มีการปรับราคาขายสินค้าอาหารสัตว์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างเสรีและชอบธรรม ซึ่งควรสะท้อนต่อต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องไปตลอดปี 2555"
 นอกจากปัจจัยปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิตดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปริมาณความต้องการวัตถุดิบในการผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยสมาคม คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2555 จะมีความต้องการอาหารสัตว์รวม 15 ล้านตัน ซึ่งต้องการวัตถุดิบข้าวโพด 6 ล้านตัน แต่ผลผลิตภายในประเทศมีเพียง 4-5 ล้านตัน และยังมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกกว่า 3-4 แสนตัน ทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตอาหารสัตว์ แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่ก็มีการจำกัดกรอบระยะเวลาเพียงช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม เท่านั้น
 ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ สมาคมจึงเสนอให้ 1. ขอให้ภาครัฐมีมาตรการในการจำกัดการส่งออกข้าวโพดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยผ่อนคลายความต้องการที่ตึงตัวภายในประเทศ โดยให้ปัจจัยทางด้านราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 2. ขอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยขยายระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว พม่า ให้สามารถนำเข้าได้มากขึ้น โดยไม่มีเงื่อนกรอบระยะเวลาจำกัด เพื่อความเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ และรักษาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในตลาดส่งออกสำคัญให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกากถั่วเหลือง ซึ่งมีการนำเข้าปีละประมาณ 2 ล้านตันนั้น สมาคมยังมีจุดยืนที่แน่วแน่ในการผลักดันให้ภาครัฐลดภาษีนําเข้ากากถั่วเหลืองให้เหลือ 0 %ในทันที ตามที่ทุกภาคส่วนในวงการปศุสัตว์ได้เรียกร้องมาโดยตลอด เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ อันจะส่งผลต่อเนื่องในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตปศุสัตว์ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์โดยรวมสูงสุด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,768  23-25  สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

Read : 5254 timesjL Poll Module1

ประมงขู่หยุดจับปลาขอผ่อนปรนเวลาเข้าระบบออกไปก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*