หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home

เปิดด่านถาวรสิงขร จุดพลุค้าชายแดน

พิมพ์

ไทย-เมียนมาร์  เตรียมยกระดับด่านสิงขร เป็นจุดผ่านแดนถาวรต้นปีหน้า คาดเพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านศุลกากรจากกว่า 200 ล้านบาทพุ่งเป็นไม่ต่ำกว่า 3.6 หมื่นล้านบาทต่อปี  เหตุเมียนมาร์จะย้ายฐานขนส่งและการค้าของมะริดจากชายแดนระนอง มายังประจวบ แทน เพื่อย่นระยะเวลาขนส่งสินค้าประมงเข้ามหาชัย เหลือไม่เกิน 7 ชั่วโมง ทั้งหวังเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่  ด้านหอการค้าระนองชี้กระทบแน่แต่ใช้เวลาอีก 3ปี

alt    นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ในขณะนี้ทางรัฐบาลไทย กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านสิงขร(กม.332 บ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย ให้เป็นด่านผ่านแดนถาวร  หลังจากขณะนี้รัฐบาลเมียนมาร์โดยนโยบายของนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดี ได้ประกาศที่จะเปิดด่านบริเวณบ้านมอต่อง เขตตะนาวศรี จ.มะริด ซึ่งติดกับด่านสิงขรของไทย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรในเดือนมกราคม 2556
    เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ มีนโยบายที่จะย้ายฐานการขนส่งและการค้าของจังหวัดมะริด ซึ่งอาชีพหลักคือการส่งออกธุรกิจประมง จากปัจจุบันที่ส่งออกผ่านไปยังจังหวัดระนอง มาอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แทน เพื่อย่นระยะเวลาในการขนส่ง และเกิดความสะดวกในการจัดเก็บภาษี เพราะปัจจุบันการส่งออกสินค้าประมง จากมะริด โดยทางเรือผ่านไประนอง ใช้เวลากว่า 20 ชั่วโมง และสินค้าประมงกว่า 60% เป็นการขนส่งทางรถต่อไปยังมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ต้องใช้เวลาอีก 10 ชั่วโมง หรือเบ็ดเสร็จใช้เวลากว่า 27-28 ชั่วโมง  แต่หากขนส่งมาทางด่านสิงขร จะใช้เวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง  ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จากการลดระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบอาหารทะเลจากพม่า มายังแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในไทย โดยใช้เส้นทางนี้
    ขณะนี้ทางหอการค้ามะริด ได้ลงทุนซ่อมแซมถนนระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร (100 กิโลเมตร  จากด่านสิงขรไปตะนาวศรี และอีก 100 กิโลเมตรจากตะนาวศรีเข้าสู่มะริด) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางเข้าสู่ด่านสิงขร และมีแผนจะราดยางถนนซึ่งจะใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมง  รวมไปถึงยังส่งผลดีต่อการขนส่งและโลจิสติกส์ ในแง่การเชื่อมโยง 2 คาบสมุทร ระหว่างอ่าวไทยและอันดามันด้วย เนื่องจากประจวบมีท่าเทียบเรือน้ำลึกอยู่ที่อำเภอบางสะพาน ขณะที่มะริดอยู่ติดทะเลอันดามัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร ประมง ระหว่างประจวบและมะริดได้อีกเส้นทางหนึ่ง
    ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังกล่าวอีกว่า การเปิดด่านถาวรยังได้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวร่วมกันด้วย โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ทั้งในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเส้นทางจากด่านสิงขร เชื่อมไปยังตะนาวศรี และมะริด  ทั้งเชื่อมโยงจุดขายด้านทะเลของอ่าวไทย และหมู่เกาะมะริด ที่มีหมู่เกาะกว่า 800 เกาะ และเป็นหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมะริดยังติดอันดับ 1 ใน 10 แหล่งดำน้ำที่สวยงามที่สุดในโลกด้วย ซึ่งจะเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประจวบให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก ขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจประมงไทย ห้องเย็น และท่องเที่ยว ก็พร้อมที่จะขยายการลงทุนทั้งในฝั่งไทยและเมียนมาร์ ทันทีที่มีการเปิดด่านถาวร เพราะถือเป็นการเปิดประตูการค้าสู่เมียนมาร์แห่งใหม่
    "แม้เมียนมาร์จะมีนโยบายย้ายฐานการขนส่งและการค้าของจังหวัดมะริด จากระนองมายังประจวบเชื่อว่าทางระนองจะไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะการขนส่งสินค้าประมง ในเขตรัศมีระนอง ก็ยังครอบคลุมในเมืองของเมียนมาร์ โดยเฉพาะที่เกาะสอง"
    นอกจากนี้การเปิดด่านถาวรที่จะเกิดขึ้น จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางการค้าผ่านพิธีศุลกากร ของด่านสิงขรเพิ่มจากกว่า 200 ล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน เป็นไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาทต่อเดือนหรือปีละไม่ต่ำกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนฐานการขนส่งและการค้าของมะริด ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเป็นเพียงการค้าขายเล็กๆ น้อย  ๆ ของ 2 ชุมชน คือ ชุมชนในฝั่งไทย และชุมชนมูด่อง เมียนมาร์เท่านั้น
    ทั้งนี้การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ครม.ได้อนุมัติในหลักการมานานแล้วและทางอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ก็มีมติเห็นชอบการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านผ่านแดนมาตั้งแต่ปี 2553 และคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า(JTC)ไทย-พม่า ก็เห็นด้วยตั้งแต่ปี 2553 ขณะนี้เมียนมาร์อยู่ระหว่างสร้างสำนักงานการค้าชายแดนที่บ้านมอต่อง  เพื่อใช้เป็นที่ทำการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง คาดจะเปิดในเดือนมกราคม 2556   ส่วนฝั่งไทยทางกระทรวงการต่างประเทศและมหาดไทยจะส่งเจ้าหน้าที่มาเช็กเรื่องเขตแดนไทยในวันที่ 7 มกราคม 2556 หากพร้อมก็สามารถเปิดเป็นด่านถาวรได้ โดยออกเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และรายงานให้ครม.รับทราบเท่านั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวทิ้งท้าย
    ต่อเรื่องนี้นางสาวพสิษฐ์ตา อินทร์พันธ์  ผอ.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เผยว่า  การเปิดด่านสิงขรจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของประจวบมาก จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศได้เพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างยุโรป ที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น  ต่อไปนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประจวบสามารถเดินทางต่อไปเที่ยวเมืองตะนาวศรี หรือมะริด ได้หรือเที่ยวพม่าก็มาเที่ยวประจวบได้สะดวกขึ้นและพม่ายังผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมในฝั่งพม่า ก็จะเป็นโอกาสการขยายการลงทุนของไทยไปยังต่างประเทศด้วย
    ด้านนางนฤมล  ขรภูมิ    ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง เผยว่า การเปิดด่านสิงขรถาวรด่านชายแดนด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง มีผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าจากเดิมที่มีการขนสินค้าจากภาคกลางมายังจังหวัดระนองก็จะหันไปใช้เส้นทางด่านสิงขรแทน แต่จุดนี้ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 3 ปีกว่าเส้นทางในพม่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่จุดแข็งของระนอง คือ เรื่องประมงที่ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับพม่าก็ยังมาขึ้นที่นี่  โดยระนองจะยังคงเป็นศูนย์กลางด้านประมงต่อไป นอกจากนี้จะมีจุดแข็งเพิ่มเข้ามาอีกด้านหลังการเปิดเออีซี ที่พม่ากำลังพัฒนาจังหวัดเกาะสองในการเป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทาง การท่องเที่ยวสู่พม่า ซึ่งระนองจะเป็นจังหวัดที่มีบทบาทต่อการเปิดประตูสู่พม่าในเส้นทางตอนใต้ในอนาคต

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,804 วันที่  27-29  ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

Read : 8680 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

ข่าวยอดนิยมในรอบ 3 วัน

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart