หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home ลงทุน-อุตฯ การค้า-ส่งออก สมาชิกสหกรณ์หนี้บาน9.6แสนล.

สมาชิกสหกรณ์หนี้บาน9.6แสนล.

พิมพ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยปี 55 สมาชิกทั้งในและนอกภาคเกษตรมีหนี้รวมกันสูงถึง 9.6 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยคนละ 1.8 หมื่นบาท  ขณะที่นโยบายประชานิยมของรัฐบาลส่งผลสหกรณ์ภาคเกษตรกำไรอู้ฟู่ร่วม 5.5 หมื่นล้าน

ยางพารานำโด่งกำไรมากสุด แถมช่วยเกษตรกรมีรายได้และเหลือเงินออมมากขึ้น  เตือนกลุ่มสินค้าเกษตรทุกชนิดในปี 56 เสี่ยงขาดทุนสูงหากรัฐบาลเลิกอุ้ม
alt    นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการสำรวจข้อมูลการเงินของสหกรณ์ทุกประเภทในปี 2555 พบสหกรณ์ทุกประเภทในภาคเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์ประมง และ สหกรณ์นอกภาคเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้า, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวนทั้งสิ้น 8.06 พันแห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555)  อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด มีสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งประเทศ 10.8 ล้านคน คิดเป็น 17% ของประชากรไทยทั่วประเทศ จากจำนวน 64 .1 ล้านคน แยกเป็นสหกรณ์ภาคเกษตร  4.6 พันแห่ง มีสมาชิกรวมกันทั้งประเทศ 6.5 ล้านคน นอกภาคเกษตร 4.3 ล้านคน มีทุนดำเนินงานรวมกัน 1.7 ล้านล้านบาท  โดยแบ่งเป็นในภาคเกษตร 1.8 แสนล้านบาท ขณะที่นอกภาคเกษตร 1.5 ล้านล้านบาท
    สำหรับในปี 2555 มูลค่าหนี้สินในกลุ่มสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 9.69 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.06% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แยกเป็นหนี้กลุ่มสหกรณ์ในภาคเกษตร 1.24 แสนล้านบาท และหนี้นอกภาคเกษตร 8.45 แสนล้านบาท ในรอบ 5 ปี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จาก 4.88 แสนล้านบาทในปี 2551 เพิ่มเป็น 9.69 แสนล้านบาทในปี 2555(ดูตารางประกอบ) คิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยแล้วเกษตรกรที่อยู่ในภาคเกษตรจะมีหนี้ตกคนละ 1.8 หมื่นบาท ขณะที่หนี้นอกภาคเกษตรคิดเฉลี่ย 2.7 แสนบาทต่อคน"
    สำหรับมูลค่าเงินออมของสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์มีจำนวนทั้งสิ้น 1.18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.70% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแยกเป็นเงินออมในกลุ่มสหกรณ์ภาคเกษตร 8.7 หมื่นล้านบาท และกลุ่มสหกรณ์นอกภาคเกษตร 1.08 ล้านล้านบาท  ในรอบ 5 ปี  (2551-2555) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จาก 7.25 แสนล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มเป็น 1.18 ล้านล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยแล้วเกษตรกรที่อยู่ในภาคเกษตรจะมีเงินออมตกคนละ 1.3 หมื่นบาท ขณะที่เงินออกนอกภาคเกษตรคิดเฉลี่ย 2.4 แสนบาทต่อคน
    นายวิจักร กล่าวอีกว่า ปีนี้สหกรณ์ในภาคเกษตรทุกประเภทดำเนินธุรกิจมีกำไรทุกกลุ่มรวมกัน 5.5 หมื่นล้านบาท  ส่วนหนึ่งเป็นสินค้าเกษตรในกลุ่มสหกรณ์มีประชานิยมหลายตัวในปีที่ผ่านมา ได้แก่ อันดับ 1 ยางพารามูลค่าการรวบรวม 8.5 หมื่นล้านบาท อันดับ 2 ข้าวเปลือก 1.1 หมื่นล้านบาท 3. ปาล์ม 5.7 พันล้านบาท  อันดับ 4 ข้าวโพด 4.9 พันล้านบาท  อันดับ 5 มันสำปะหลัง 1.9 พันล้านบาท สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในแต่ละปีทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถที่จะชำระหนี้คืนได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเหลือออม ซึ่งหากพิจารณาย้อนหลังไปในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีเงินออมมากกว่าหนี้สินต่อเนื่องทุกปี นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวสหกรณ์และส่งสัญญาณที่ดีว่าเกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,807  วันที่   6 - 9  มกราคม พ.ศ. 2556

 

Read : 2665 timesjL Poll Module1

เพื่อดูแลสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลคสช.ควรใช้กฎหมายพิเศษใด


 

Poll (2)

ความเห็นยังไม่สะเด็ดน้ำเลือกตั้งส.ส.เอาแบบไหนดี
 

column

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*