หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ปี 55 จำนวนตามคาดและมูลค่าสูง

อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ปี 55 จำนวนตามคาดและมูลค่าสูง

พิมพ์

 ประเด็นการลงทุน : ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของปี 2555 เติบโตโดดเด่นทั้งทั้งจำนวน (+19% YoY) และมูลค่า (+18% YoY) ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวอุปสงค์หลังอุทกภัย โดยคอนโดมิเนียมยังคงเป็นผู้นำตลาดมีสัดส่วนถึง 61% ของจำนวนที่เปิดขายใหม่และมีมูลค่าเป็นสัดส่วน 48% อย่างไรก็ตามเราคาดว่าจำนวนและมูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของปี 2556 จะเติบโตเพียง +/- 10% YoY

จากอุปทานที่ยังคงค้างเหลือ ความระมัดระวังการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และการเริ่มกระจายโครงการในต่างจังหวัดมากขึ้น คงน้ำหนักการลงทุนเป็นกลาง เลือกลงทุนในบริษัทที่จะเติบโตโดดเด่นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ PS ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท/หุ้น

หน่วยเปิดขายใหม่เดือน ธ.ค. สูงสุดของปี : Agency for Real Estate Affairs (AREA) รายงานตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของเดือน ธ.ค. 2555 ที่เท่ากับ 10,266 หน่วย (+128% YoY และ +1% MoM) สูงที่สุดในรอบปีโดยในเดือนนี้ที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากที่สุดยังคงเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งมีสัดส่วนถึง 44% (4,544 หน่วย) รองลงมาคือทาวน์เฮาส์มีสัดส่วน 39% (3,981 หน่วย) และบ้านเดี่ยวมีสัดส่วน 11% (1,094 หน่วย) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดโครงการคือ PS / LALIN / LH / SC/ SIRI / TPOLY / SPALI มูลค่ารวมของเดือน ธ.ค. เท่ากับ 26,600 ล้านบาท (+153% YoY แต่ลดลง -23% MoM) เนื่องจากที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่เปิดขายในเดือน ธ.ค. มีราคาต่ำลงและ Segment ล่างมากขึ้น
ยอดเปิดโครงการปี 2555 จำนวนหน่วยเติบโต 19% YoY มูลค่าเติบโต 18% YoY สูงที่สุดในรอบ 18 ปี

: ยอดรวมตัวเลขที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของปี 2555 เบื้องต้นเท่ากับ 102,068 หน่วย (+19% YoY) ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้ที่ 100,000 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่ที่เปิดขายมากที่สุดถึง 61% (62,188 หน่วย) และประมาณ 53% มีระดับราคาขายที่ 1 – 2 ล้านบาท/หน่วย รองลงมาคือทาวน์เฮาส์มีสัดส่วน 21% (21,438 หน่วย) กว่าครึ่งมีระดับราคา 1 – 2 ล้านบาท ในเชิงของมูลค่าตลาดเปิดใหม่รวมเท่ากับ 301,225 ล้านบาท (+18% YoY) สูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 265,000 ล้านบาทและสูงที่สุดในรอบ 18 ปี โดยสัดส่วน 48% (146,014 ล้านบาท) มาจากโครงการคอนโดมิเนียม รองลงมาคือบ้านเดี่ยวมีสัดส่วน 26% (79,600 ล้านบาท) ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเปิดใหม่เท่ากับ 2.95 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2555 ที่ 2.98 ล้านบาท/หน่วย

คาดปี 2556 ตลาดเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าปี 2555 : ภาพรวมตลาดในปี 2555 เติบโตทั้งจำนวน (+19% YoY) และมูลค่า (+18% YoY) ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหลังอุทกภัย อย่างไรก็ตามเราคาดว่าโอกาสที่ตลาดที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับปี 2555 มีความเป็นไปได้น้อย ผู้ประกอบการเริ่มระมัดระวังการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมที่ต้องระวังเรื่องอุปทานและผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ช่วงกลางปีนี้ ดังนั้นคาดจะเห็นการเปิดโครงการในต่างหวัดเพื่อทดแทนโครงการในกรุงเทพฯที่จะอ่อนตัวลง เราคาดจำนวนและมูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของปี 2556 จะเติบโต +/- 10% เท่ากับประมาณ 110,000 หน่วยมูลค่าประมาณ 330,000 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาขายที่คาดจะปรับเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น  เราคาดว่าอาจเริ่มเห็นนโยบายควบคุมอสังหาริมทรัพย์ เช่น จาก ธปท. หากการเปิดตัวของโครงการใหม่มีแนวโน้มปรับตัวเร็วขึ้นและเริ่มมีอุปทานส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น

คงน้ำหนักการลงทุนเป็นกลาง เลือกลงทุนในบริษัทที่จะเติบโตโดดเด่นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ : เราคงน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มที่ เท่ากับตลาด และเลือกลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของผลประกอบการโดดเด่นที่สุดคือ PS โดยคาดรายได้และกำไรสุทธิจะเติบโต 30% และ 33% ตามลำดับ และ PS มีจุดเด่นที่การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้ได้ดีที่สุดทั้ง Prefab และ REM ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการขาดแรงงาน เพิ่มคุณภาพบ้าน และร่นระยะเวลาการก่อสร้างได้สั้นลงกว่า 1 ใน 4 แนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมายเท่ากับ 33.00 บาท/หุ้น สมมติฐานของ PER ที่ 14.8 เท่าบน 1 SD และ PEG ที่ 0.45 เท่า

 EPS (Bt) PER (x) P/B (x) Div Yield (%) EPS Growth(%)
 2012F 2013F 2012F 2013F 2012F 2013F 2012F 2013F 2012F 2013F
AP 0.73 0.89 12.60 10.34 2.11 1.86 3.15 3.80 32.7 21.9
LH 0.51 0.55 21.37 19.82 3.71 3.49 3.67 4.04 -8.9 7.8
LPN 1.62 1.88 12.22 10.53 3.39 2.87 4.09 4.75 25.6 16.0
MK 0.60 0.67 6.33 5.67 0.65 0.61 5.00 7.89 100.0 11.7
PS 1.67 1.96 16.02 13.65 2.96 2.48 1.91 2.50 30.5 17.4
QH 0.25 0.21 10.16 12.10 1.44 1.37 4.33 3.54 150.0 -16.0
RML 0.29 0.34 8.48 7.24 2.62 2.08 - 5.69 n/a 17.2
SIRI 0.42 0.39 9.38 10.10 2.42 2.12 4.06 4.82 16.7 -7.1
SPALI 1.69 2.01 11.89 10.00 2.66 2.28 3.38 4.03 12.7 18.9

Source: Company reports and KELIVE Research estimates.

 

Read : 1044 times

jL Poll Module1

คสช.สั่งลดภาษีสรรพสามิตเบนซินเพิ่มดีเซล ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กระแสราดน้ำแข็งการกุศลฟีเวอร์สุด ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*