หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home อสังหา อสังหาฯ-คมนาคม สนข.ชี้เส้นทางสู่ทวายเริ่มเห็นชัด

สนข.ชี้เส้นทางสู่ทวายเริ่มเห็นชัด

พิมพ์

"สนข." เผยแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสู่ทวายเริ่มเห็นชัดในปี 57 ด้านท่าเรือขนาดเล็กและการพัฒนาถนนลูกรังในโครงการ ส่วนโครงการอื่นจะทยอยแล้วเสร็จในปี 58 ทั้งในพื้นที่เขตไทยและในโครงการทวาย

จุฬา สุขมานพจุฬา สุขมานพ    นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจทวายว่า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมฝ่ายไทย เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง แบ่งกรอบระยะเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ ในส่วนของท่าเรือระยะเริ่มต้น(แล้วเสร็จในปี 2557) รูปแบบท่าเรือขนาดเล็ก ระยะที่ 1(แล้วเสร็จในปี 2558) ได้แก่ท่าเรือน้ำลึก ระยะที่ 1 ส่วนระยะที่ 2(ดำเนินการหลังปี 2558) ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 2 และระยะสุดท้าย
    สำหรับการก่อสร้างถนน ระยะเริ่มต้นเป็นถนนลูกรังภายในพื้นที่ ส่วนระยะที่ 1เป็นถนนลาดยางเก็บค่าผ่านทาง 4 ช่องจราจร 2 ทิศทางเชื่อมต่อบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 2 ขยายถนนลาดยางเก็บค่าผ่านทางเป็น 8 ช่องจราจรเมื่อปริมาณจราจรสูงขึ้น ส่วนทางรถไฟ ระยะเริ่มต้นและระยะที่ 1 ยังไม่มีการพัฒนา จะไปเริ่มระยะที่ 2 รูปแบบทางรถไฟทางคู่ความกว้าง 1.435 เมตร เชื่อมต่อบ้านพุน้ำร้อน เช่นเดียวกับระบบน้ำ ในระยะเริ่มต้นจะใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ส่วนระยะที่ 1 จะพัฒนาอ่างเก็บน้ำหลัก ระบบน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย ส่วนระยะที่ 2 จะขยายโครงข่ายระบบประปา ส่วนระบบโทรคมนาคม ในระยะเริ่มต้นนั้นจะเชื่อมต่อประเทศไทยด้วยโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมในระยะต่อไป เช่น การเพิ่มแบนด์วิดธ์
    สำหรับกรอบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและการเชื่อมต่อประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 2.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในพื้นที่เมียนมาร์ จำนวน 1.9 แสนล้านบาท และการลงทุนในประเทศไทย จำนวน 7.6 หมื่นล้านบาท โดยระยะที่ 1(ปี 2558) รวมทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท และระยะที่ 2(ปี 2563) รวมทั้งสิ้น 1.2 แสนล้านบาท โดยการลงทุนในพื้นที่เมียนมาร์ คือ ท่าเรือน้ำลึกเฟส 1 สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ท่าเรือน้ำลึกเต็มเฟส สำหรับท่าเรือคอนเทนเนอร์ ถนน ช่วงทวาย-บ้านพุน้ำร้อน ระยะทาง 132 กม. ระบบโทรคมนาคม ช่วงทวาย-บ้านพุน้ำร้อน รถไฟทางคู่ ช่วงทวาย-บ้านพุน้ำร้อน ระยะทาง 141 กม. และแหล่งเก็บน้ำ เขื่อน Ka Loat Htar และระบบน้ำ
    ส่วนการลงทุนในพื้นที่ประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการมอเตอร์เวย์ช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. มอเตอร์เวย์ช่วงกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน ระยะทาง 70 กม. รถไฟทางคู่ ช่วงบ้านพุน้ำร้อน-บ้านเก่า-หนองปลาดุก รูปแบบทางคู่ ระยะทาง 118 กม. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า บ้านพุน้ำร้อน ระบบน้ำประปาในรูปแบบระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเชื่อมต่อชายแดนไทยบริเวณ ต.บ้านเก่า อ.เมือง และ ต.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี และระบบโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อบริเวณบ้านพุน้ำร้อน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2,811  วันที่   20 - 23  มกราคม พ.ศ. 2556

 

Read : 2605 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart