หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ WTO ไฟเขียวรับ ‘สปป.ลาว’ เข้าสมาชิกใหม่ลำดับที่ 158

WTO ไฟเขียวรับ ‘สปป.ลาว’ เข้าสมาชิกใหม่ลำดับที่ 158

พิมพ์

องค์การการค้าโลก รับ สปป.ลาว เป็นสมาชิกใหม่ต่อจากรัสเซียและวานูอาตู ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยข้อดีว่า

นอกจากลาวจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบตามกฎเกณฑ์ของ WTO แล้ว ยังจะได้รับความช่วยเหลือจาก WTO และประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้อยู่ในระบบการค้าโลกได้อย่างเข้มแข็งด้วย
    
นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) เตรียมที่จะรับ สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 158 ต่อจากรัสเซียและวานูอาตูที่เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 156 และ 157 ก่อนหน้า โดย สปป.ลาวได้ยื่นใบสมัครไปตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539 ในที่สุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะมนตรีใหญ่ WTO ได้มีมติเห็นชอบใบสมัครของสปป.ลาว ซึ่ง สปป.ลาวมีหน้าที่จะต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก WTO มีความสมบูรณ์
    
“สปป.ลาว ได้ใช้เวลากว่า 16 ปี ในกระบวนการหารือกับประเทศสมาชิก WTO อื่นเพื่อเจรจาเปิดตลาด (Market access) สินค้าและบริการของตน รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ กระทั่ง สปป.ลาวได้แจ้งยืนยันต่อ WTO ว่า ได้ดำเนินการภายในประเทศของตนเพื่อให้สัตยาบันต่อพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก WTO เสร็จสิ้นแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556นี้” นางพิรมลกล่าว
    
ทั้งนี้ นอกจากประโยชน์จากการเปิดตลาดสินค้าและบริการที่สปป.ลาวจะได้รับจากประเทศสมาชิกอื่นแล้ว สปป.ลาว มีหน้าที่ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างความโปร่งใสในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการปกป้องภายในของตนจนก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรม
    
ปัจจุบัน ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 1 ของสปป.ลาว ในขณะที่สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 26 ของไทยในโลก และอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนม่าร์ โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 4,848.08 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย สินค้าส่งออกของไทยไปยังตลาดสปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ เหล็ก เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
    
นางพิรมล กล่าวปิดท้ายว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับสปป.ลาว ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อกันในหลายๆ ด้าน ที่ได้เข้าเป็นสมาชิก WTO เพราะขณะที่ สปป.ลาวจะต้องออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับพันธกรณีภายใต้ WTO แล้ว สปป.ลาวในฐานะที่เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) WTO และประเทศสมาชิกอื่นๆ จะต้องช่วยให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และการเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ของสปป.ลาว เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการค้าพหุภาคีได้อย่างเข้มแข็งต่อไปด้วย
    
ผู้ประกอบการไทย จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเพิ่มปริมาณทางการค้าการลงทุนของไทยกับสปป.ลาวได้มากขึ้น โดยการขยายฐานการผลิตหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ตั้ง   โลจิสติกส์ และสิทธิประโชยน์กับประเทศต่างๆ และที่สำคัญ เมื่อประเทศเพื่อนบ้านมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็ย่อมส่งผลให้มีการซื้อขายและการไหลเวียนของเงินตราระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลดีต่อไทยอย่างแน่นอน

 

Read : 1080 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ