uk order generic remeron online , cost of order remeron without prescription uk, buy remeron online generic, buy clavamox online generic, uk order generic clavamox online , Purchase generic clavamox Online, http://www.museodelnovecento.org/without-prescription-order/fast-delivery-lowest-price-hydrochlorothiazide.html#hydrochlorothiazide

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home ลงทุน-อุตฯ การค้า-ส่งออก โคมนมเฮนำเข้ากากถั่วเหลือง

โคมนมเฮนำเข้ากากถั่วเหลือง

พิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ เฮลั่น กระทรวงพาณิชย์ไฟเขียวให้เป็นผู้มีสิทธิ์นำเข้ากากถั่วเหลือง เป็นรายที่ 9 โควตา 5 หมื่นตันต่อปีตามที่ขอ พร้อมจัดสรรให้สมาชิกทั่วประเทศ กว่า 2 หมื่นครอบครัว

altหวังลดต้นทุนอาหารสัตว์-ค่าแรงพุ่งดันต้นทุนสูง พร้อมเพิ่มขีดแข่งขันในเออีซี
    นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช กรรมการในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมชาย ดำทะมิส ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำหนังสือถึง นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายอาหาร เพื่อขอเป็นผู้มีสิทธิ์นำเข้ากากถั่วเหลืองปริมาณ 5 หมื่นตันต่อปีเป็นรายที่ 9 เพื่อนำมาจัดสรรโควตาให้กับสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ล่าสุด(5 ก.พ.56)นับเป็นข่าวดี เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติตามที่ขอ ซึ่งจะได้แจ้งต่อไปยังกรมการค้าต่างประเทศ(คต.)เพื่อกำหนดกรอบระเบียบการนำเข้าต่อไป
    ปัจจุบันไทยมีสหกรณ์โคนม 97 สหกรณ์ มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมกว่า 2 หมื่นครอบครัว กระจายอยู่ใน 34 จังหวัด ทั่วประเทศ สามารถรวบรวมน้ำนมดิบประมาณวันละ 1.84 พันตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 60% จากปริมาณน้ำนมดิบทั่วประเทศเฉลี่ยกว่า 3 พันตันต่อวัน นอกจากนี้สหกรณ์โคนมยังมีโรงงานอาหารสัตว์ 20 สหกรณ์ กำลังการผลิต 94 ตันต่อชั่วโมง และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 25 สหกรณ์ กำลังการผลิตรวม 620 ตันต่อวัน
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูง และมีความสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อาหารเม็ด/อาหารผสม) และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้เกษตรกรเอาไปผสมอาหารเลี้ยงโคนม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมด้วยกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมรองรับการแข่งขันในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี  ในปี 2558
         แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม กล่าวเสริมว่า  จากกรณีที่กรมการค้าภายในได้อนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาอาหารสัตว์เฉลี่ยอยู่ที่ 3-10% หรือถุงละ 30 กิโลกรัม (ยกเว้นอาหารหมู อาหารไก่ไข่ เพื่อไม่ให้กระทบกลุ่มอาหารโปรตีนที่ประชาชนนิยมบริโภค) ประกอบกับการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ทำให้ผู้เลี้ยงโคนมมีต้นทุนที่สูง ซึ่งจากราคาน้ำนมดิบ ณ ปัจจุบันที่กิโลกรัมละ 16-17 บาท ราคาที่แท้จริงตามต้นทุนที่สามารถอยู่ได้ต้องอยู่ที่กิโลกรัมละ18-19 บาท ดังนั้นการได้สิทธิ์นำเข้ากากถั่วเหลืองจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้ส่วนหนึ่ง
    ด้านนายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคากากถั่วเหลืองโลกในปี 2556ว่า ราคาจะสวิงขึ้น-ลง ทั้งที่ผู้ผลิตกากถั่วเหลืองได้แก่ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ได้มีการประเมินว่าผลผลิตจะดี ไม่แล้ง เหมือนปีที่แล้ว แต่ผู้ผลิตไม่ได้เร่งขาย และขายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ที่เหลือจะเก็บสต๊อกไว้ จึงทำให้ราคากากถั่วเหลืองไม่ได้ต่ำลงเท่าที่ควร ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  ราคา ซี.ไอ.เอฟ (ราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร )อยู่ที่ 550 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากสัปดาห์อยู่ที่ 510  ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากปีที่แล้วที่เกิดวิกฤติภัยแล้งในสหรัฐอเมริการาคาเคยพุ่งสูงสุดถึง ตันละ 590 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
    อนึ่ง  ผู้มีสิทธิ์นำเข้ากากถั่วเหลือง ณ ปัจจุบัน มี 8 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย  สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำเข้าภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยในโควตา กำหนดอากรนำเข้า 2 %

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,816 วันที่   7 - 9  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 

Read : 4540 timesjL Poll Module1

ท่านคิดว่าความเสี่ยงไหนน่าห่วงกว่ากัน 

Poll (2)

สนช.เสนอปฎิรูปตำรวจยกฐานะเท่ากระทรวงขึ้นตรงนายกฯ16กรมคุมพื้นที่ ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*