หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ธนารักษ์สำรวจที่ราชพัสดุลำปางปรับผังใช้ประโยชน์-เตรียมพื้นที่ตั้งสถานีNGV

ธนารักษ์สำรวจที่ราชพัสดุลำปางปรับผังใช้ประโยชน์-เตรียมพื้นที่ตั้งสถานีNGV

พิมพ์

altกรมธนารักษ์ปรับทิศทางการบริหารที่ราชพัสดุ สำรวจศักยภาพความพร้อมของที่ราชพัสดุเริ่มที่จังหวัดลำปางปรับผังการใช้ประโยชน์ เตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

  นายนริศ  ชัยสูตร  อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่ากรมธนารักษ์มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผน การใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศให้ตรงตามศักยภาพของที่ดิน และนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเริ่มจากการพิจารณาผังการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลง อ.ลป.1 และ  อ.ลป.2  (บางส่วน)  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการจัดทำไว้แต่เดิม แต่สภาวะการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าสู่ AEC ในปี 2558
    
นายนริศ กล่าวว่าในการประชุมมีการพิจารณาในส่วนโซนพาณิชยกรรม  (กลุ่มอาคารร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก ปั๊มน้ำมัน และพื้นที่สำหรับศูนย์แสดงสินค้าเซรามิก) ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 166 ไร่เศษ มีความเห็นว่าสภาวะการณ์เศรษฐกิจในท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่จะพัฒนา ในขณะที่มีความต้องการใช้พื้นที่ด้านสาธารณสุขอย่างมาก คณะกรรมการฯจึงมีมติให้ปรับผังในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลเกาะคา เนื้อที่ประมาณ 24 – 3- 27 ไร่ กรมการแพทย์ใช้เพื่อก่อตั้งศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคเนื้อที่ประมาณ 26 - 0 - 14 ไร่  สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เนื้อที่ประมาณ 5 - 1 - 09  ไร่ และในส่วนที่เหลือได้มีการพิจารณาจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งปั๊มน้ำมันและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตามโครงการ Logistic ของจังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่เศษ  เพื่อรองรับการขยายตัวทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจังหวัดลำปาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)ทั่วประเทศ
    
ในตอนท้าย นายนริศ กล่าวย้ำว่าได้มอบนโยบายให้มีการวางแผนการใช้ที่ราชพัสดุในเชิงรุก มองไปข้างหน้าระยะยาว อนึ่ง สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตนั้น ได้มีการสำรวจพื้นที่ไว้แล้วทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ บมจ.ปตท. เพื่อจัดตั้งสถานีบริการในระยะเวลาอันใกล้นี้
 

 

Read : 873 times

jL Poll Module1

ทักษิณประกาศครอบครัวชินวัตรเว้นวรรคการเมือง ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ