หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี55

ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี55

พิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ

โดยเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2555 กรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ใช้อัตราการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
         1. ข้าว 1,113 บาทต่อไร่
         2. พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่
         3. พืชสวนและอื่น ๆ 1,690 บาทต่อไร่
         4. กรณีพืชสวนและอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือเฉพาะค่าปุ๋ย 50% ในอัตราไร่ละ 605 บาท
         5. การช่วยเหลือด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ให้ใช้อัตราตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

Read : 568 times

jL Poll Module1

เงินจ่ายคืนภาษีรถคันแรกปีนี้ไม่พอ คลังขอใช้งบกลาง/เงินคงคลังหมื่นล.ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ห่วงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีนายกฯ จุดชนวนรุนแรง ท่านเชื่ออย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ