หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   
Home Breaking News ข่าวในประเทศ BGHตั้งบ.ย่อย'ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก'พร้อมรับโอนกิจการทั้งหมดของร.พ.รัตนเวช

BGHตั้งบ.ย่อย'ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก'พร้อมรับโอนกิจการทั้งหมดของร.พ.รัตนเวช

พิมพ์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)หรือ BGH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31 ก.ค. 56 อนุมัติให้บริษัท ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก จำกัด หรือภายใต้ชื่ออื่นใดที่บริษัทจะกำหนด (กรุงเทพพิษณุโลก)

เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99

นอกจากนี้ อนุมัติให้กรุงเทพพิษณุโลกเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัทโรงพยาบาลรัตนเวช จำกัด (รัตนเวช) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลเด็กรัตนเวช และโรงพยาบาลรัตนเวช 2 โดยกรุงเทพพิษณุโลกจะมรับโอนมาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของรัตนเวช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระข้อผูกพันต่างๆ และความรับผิดชอบใดๆ ที่รัตนเวชมีหรือพึงมี ณ วันรับโอนกิจการ โดยคำนวณเป็นมูลค่ารวมของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินโดยประมาณไม่เกิน 577 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด

 

Read : 2079 times

jL Poll Module1

ทักษิณประกาศครอบครัวชินวัตรเว้นวรรคการเมือง ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ท่านคิดว่าการเมืองขัดแย้งครั้งนี้จะบานปลายถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*
เตาแก๊ส ขายเตาแก๊ส หวย เตาอบ ตู้กดน้ำ