หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home PR. ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬา เปิดตัวโครงการ “CHULA’S DIAMOND” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โรงพยาบาลจุฬา เปิดตัวโครงการ “CHULA’S DIAMOND” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

พิมพ์
altรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง และปิยสุดา  จันทรสุข ประธานดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการฯ  และศิลปิน  ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “CHULA’S DIAMOND” เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุมทวี ตุมราศวิน  อาคาร อปร.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
โครงการ CHULA’S DIAMOND จัดตั้งขึ้นโดยนักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้                                      
 
๑.     เพื่อแสวงหาแนวทางประชาสัมพันธ์และกิจกรรม เพื่อหางบประมาณช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐานะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
๒.     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยยากไร้
 
๓.     เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระดมทรัพยากรจากองค์กรต่างๆ ในชุมชนและสังคมภายนอก โดยผ่านคณะทำงานโครงการ CHULA’S DIAMOND ของฝ่ายสวัสดิการสังคม
 
สำหรับกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการโครงการ CHULA’S DIAMOND ได้ดำเนินการในเบื้องต้นนี้ ได้แก่  การเปิดตัว CHULA’S DIAMOND AMBASSADORS คือ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ และ ปวันรัตน์  นาคสุริยะ  การหารายได้โดยการจัดจำหน่ายหนังสือบทเพลงพระราชนิพนธ์เล่มจิ๋ว, การรับมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๕ คัน จากสโมสรโรตารี, การถ่ายทอดรายการ  HISO  THAILAND  เพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ซึ่งผลิตรายการโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ออกอากาศใน วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์นิติพลแชลแนล   
 
จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจของโรงพยาบาลและผู้ทำงานด้านจิตอาสา
 

Read : 2839 timesjL Poll Module1

ฟังอภิปรายร่างรธน.ของสปช.ในภาพรวมแล้ว ท่านมีความเห็นอย่างไร 

Poll (2)

พล.อ.ประยุทธ์ใช้อำนาจม.44โยกย้ายข้าราชการอีกระลอกท่านเห็นอย่างไร
 

ข่าวยอดนิยมในรอบ 3 วัน

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*