หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home Breaking News ข่าวในประเทศ รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29พ.ย. -10ธ.ค.นี้

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29พ.ย. -10ธ.ค.นี้

พิมพ์

altรัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

โดยจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชื่อ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันนี้ (17ต.ค.56) เวลา เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานฯ แจ้งที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันนี้ เป็นการประชุมฯ ครั้งแรก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งในส่วนของรัฐบาลพร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะร่วมกันพร้อมใจที่จัดงาน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงจัดกิจกรรมและนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจะมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ว่า ในวาระที่เป็นศุภมงคลของประชาชนชาวไทย รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และวางแผนการทำงานที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในเบื้องต้นได้รับทราบจากสำนักพระราชวังจะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2556 โดยเฉพาะในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลจะกำหนด ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประการใดนั้นสุดแท้แต่ พระบรมราชวินิจฉัย ทั้งนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพต่าง ๆ จะเตรียมการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจะจัดพิธีในคราวเดียวกันกับพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากจะมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ แล้ว ยังจะมีการจัดกิจกรรมมหกรรมวงดุริยางค์จากทั้งสามเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬากองทัพบก และในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 จะจัดแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอำเภอหัวหิน จังประจวบคีรีขันธ์ โดยจะเปิดให้ประชาชนได้รับชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับในส่วนของรัฐบาลจะมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชื่อ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนที่1 กล่าวถึงเรื่องพระราชสถานะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาทิ ทรงเป็นพระประมุขของรัฐ ทรงเป็นจอมทัพไทย ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ส่วนที่2 กล่าวถึงพระราชมัญญาที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแล้ว อาทิ ทรงเป็นอัครศิลปิน ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาฝีมือช่างไทย ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ฯลฯ และส่วนที่ 3 กล่าวถึงพระเกียรติคุณในเรื่องอื่น ๆ อาทิ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ ทั้งภายในและนอกประเทศ เหรียญและโล่รางวัล ต่าง ๆ ฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ขององค์การระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึ้น และทรงจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ประมวลแล้วจะทำให้เราเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ สำหรับคนไทยและคนทั่วโลก ทั้งนี้นอกจากการจัดนิทรรศการฯ แล้วยังจะมีการจัดเวทีเสวนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานิทรรศการ รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจำหน่ายและเผยแพร่อีกด้วย
 

 

Read : 3184 timesjL Poll Module1

ประมงขู่หยุดจับปลาขอผ่อนปรนเวลาเข้าระบบออกไปก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*