หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee


-โหลดฟรี
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ "65 ปีความสัมพันธ์ไทย-ลาว" http://goo.gl/sxa7DK
http://goo.gl/rmCdC8

Home Breaking News ข่าวในประเทศ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ”

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ”

พิมพ์
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2556 ที่จะมาถึงนี้  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียม จัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนัก งานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมใหญ่ คือ กิจกรรมที่ 1 “ตามรอยพ่อ” ชมการจัดแสดงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ในพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อการจัดงานครั้งนี้ โดยเฉพาะจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของพ่อในบ้านของเราและ เรื่องแผ่นดินของเรา ร่วมกันสร้างความสนุก สุขใจ ในห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง ด้วยเทคนิคโฮโลแกรมที่ทันสมัย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ณ ลานภูมิปัญญาแผ่นดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมที่ 2 “ตามติดทฤษฎีใหม่”บนพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ นอกตัวอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นนิทรรศการบนพื้นที่ปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 9 แปลง 9 ไร่ ในโครงการ “กล้าก้าว ตามรอยพ่อ” ที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์  โดยเครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน นำเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริง เกิดผลเชิงประจักษ์มากกว่า 299 พื้นที่ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ได้กับเจ้าของประสบการณ์เชิงประจักษ์  และร่วมเรียนรู้ ดูงานเชิงประจักษ์โดยตรงจากพื้นที่ 9 แปลง 9 ไร่ 9 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในโครงการกล้าก้าวตามรอยพ่อ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติ ซึ่งจัดเป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาของการจัดงานเรียนรู้สุดยอดข้าว 9 สายพันธุ์ พร้อมผลผลิต    ต่าง ๆ จากเครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน และเครือข่ายเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผัก ผลไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ที่มาร่วมออกร้านในครั้งนี้
กิจกรรมที่ 3  “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ตลาดนัดองค์ความรู้และมิตรภาพที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ มากกว่า 50 องค์ความรู้ เช่น การถ่ายทอดความรู้ “วิชาของแผ่นดิน” วันละ 2 วิชา รวม 8 วิชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่  3 ไร่ ก็หายจน ปลูกพืช 3 ระยะ หายจน เลี้ยงเป็ดในนาข้าว เลี้ยง 1 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ มากกว่า 20 วิชา เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกไข่ คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ ก้อนสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน  เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เช่น 1 ไร่พอเพียง 1 ไร่ ครึ่ง พึ่งตนเอง  3 ไร่ใกล้เกษียณ เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชม ชิม ช้อป สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มากกว่า 150 ร้านค้า ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการต่อสู้กระบี่กระบองวงดนตรี รำถวายพระพร และการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น
กิจกรรมที่ 4 “ว่าวไทย วิถีเกษตรไทย” ร่วมเรียนรู้เรื่องว่าวไทยและความสัมพันธ์ในวิถีเกษตรไทย ที่นำเสนอผ่านนิทรรศการภูมิปัญญาว่าวไทย และร่วมกิจกรรมประกวด ประขัน ประชันว่าว และขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสนุกในการประดิษฐ์ว่าว ว่าวใบไม้ วาดภาพระบายสีตัวว่าว และกิจกรรมวิ่งว่าว 
ร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม  เวลา 09.30–18.00 น. และกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม  “ร่วมจุดเทียนถวายพระพร” เวลา 19.00 น.  ณ บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ และวันที่ 7 ธันวาคม พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ “จัดนำชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนพิเศษ” เวลา 17.00–20.00 น. 
 

Read : 1320 timesjL Poll Module1

ฟังอภิปรายร่างรธน.ของสปช.ในภาพรวมแล้ว ท่านมีความเห็นอย่างไร 

Poll (2)

พล.อ.ประยุทธ์ใช้อำนาจม.44โยกย้ายข้าราชการอีกระลอกท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*