กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ ศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรอบรมกม.ปกครองผู้บริหารระดับสูง

ศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรอบรมกม.ปกครองผู้บริหารระดับสูง

พิมพ์
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผย ว่าสำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง(กปส.)รุ่นที่2 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอาทิ หลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองรวมทั้งเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีที่เป็นบรรทัดฐานจากแนวคำพิพากษาในคดีปกครอง  ควบคู่กับแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีซึ่งจัดอบรมในช่วงระหว่าง ก.พ.– ก.ย.57 ทุกวันจันทร์ระหว่างเวลา09.30 – 17.00 น.ที่อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรคนละ 98,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 ธ.ค.56  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-141-0712 และ02-141-1205  ทั้งนี้การเปิดรับสมัครนั้นจะรับจำนวน 100 คนเท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครได้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โดยถือตามวันที่สำนักงานศาลปกครองได้รับหนังสือเป็นสำคัญ หรือ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 23 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-141-0712 และ02-141-1205 หรือ www.admincourt.go.th  สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือ Facebook: สำนักประชาสัมพันธ์ ศาลปกครอง
 
 

Read : 1540 timesjL Poll Module1

เสนอแก้กม.ให้ออกหวยออนไลน์เลขท้าย2ตัว3ตัวแก้ล็อตเตอรี่แพง ท่านเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

แก้ระเบียบลดเบี้ยเลี้ยงชีพอดีตส.ส.-ส.ว.เหลือ 9 พัน จากตลอดชีพเหลือสองเท่าเวลาดำรงตำแหน่ง ท่านมีความเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*