หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee


-โหลดฟรี
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ "65 ปีความสัมพันธ์ไทย-ลาว" http://goo.gl/sxa7DK
http://goo.gl/rmCdC8

Home Breaking News ข่าวในประเทศ ศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรอบรมกม.ปกครองผู้บริหารระดับสูง

ศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรอบรมกม.ปกครองผู้บริหารระดับสูง

พิมพ์
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผย ว่าสำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง(กปส.)รุ่นที่2 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอาทิ หลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองรวมทั้งเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติราชการที่ดีที่เป็นบรรทัดฐานจากแนวคำพิพากษาในคดีปกครอง  ควบคู่กับแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีซึ่งจัดอบรมในช่วงระหว่าง ก.พ.– ก.ย.57 ทุกวันจันทร์ระหว่างเวลา09.30 – 17.00 น.ที่อาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรคนละ 98,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 ธ.ค.56  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-141-0712 และ02-141-1205  ทั้งนี้การเปิดรับสมัครนั้นจะรับจำนวน 100 คนเท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครได้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โดยถือตามวันที่สำนักงานศาลปกครองได้รับหนังสือเป็นสำคัญ หรือ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 23 ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-141-0712 และ02-141-1205 หรือ www.admincourt.go.th  สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือ Facebook: สำนักประชาสัมพันธ์ ศาลปกครอง
 
 

Read : 1686 timesjL Poll Module1

เสนอปฏิรุปตำรวจโดยแยกงานสอบสวนออกมาเป็นอิสระ ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กนง.มีมติลดดอกเบี้ยทางการลงอีก0.25%ต่อเนื่องจากครั้งก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*