หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee

-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ Executive Family พ่อลูกนักบริหาร http://bit.ly/1usuq9w
-โหลดฟรี
ที่ AIS Bookstore ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ (Thailand Direct Sales 2014 Health & Beauty) http://bit.ly/1uQm8NX
-โหลดฟรี ฐานเศรษฐกิจฉบับพิเศษ "ทําเนียบสตรีนักธุรกิจ-นักบริหารไทย 2014"ที่ AIS Bookstore http://bit.ly/1uss0b1

Home Breaking News ข่าวในประเทศ สรรพากร แนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นภาษี

สรรพากร แนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นภาษี

พิมพ์
นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2556 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ได้แก่ ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้กรมสรรพากรแนะนำให้ผู้เสียภาษีทำความเข้าใจและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องว่าได้กรอกรายการต่าง ๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ พร้อมกับแสดงรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง เพราะนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของการกรอกแบบฯ ที่ผิดพลาดให้น้อยลง ซึ่งในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน จะช่วยให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับภาษีคืนโดยเร็ว หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 

Read : 1410 timesjL Poll Module1

เพื่อดูแลสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลคสช.ควรใช้กฎหมายพิเศษใด


 

Poll (2)

ความเห็นยังไม่สะเด็ดน้ำเลือกตั้งส.ส.เอาแบบไหนดี
 

column

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*