หนังสือพิมพ์ดิจิตอล
รับสมาชิกฉบับดิจิตอลออนไลน์ คลิ๊ก .. AIS Bookstore | Ookbee
HomeBreaking Newsข่าวในประเทศ สรรพากร แนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นภาษี

สรรพากร แนะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นภาษี

พิมพ์
นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการคำนวณภาษี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2556 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด  ได้แก่ ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้กรมสรรพากรแนะนำให้ผู้เสียภาษีทำความเข้าใจและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องว่าได้กรอกรายการต่าง ๆ ตรงตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ พร้อมกับแสดงรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง เพราะนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องของการกรอกแบบฯ ที่ผิดพลาดให้น้อยลง ซึ่งในรายที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน จะช่วยให้ได้รับการคืนภาษีตามสิทธิได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับภาษีคืนโดยเร็ว หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน
 

Read : 1152 times

jL Poll Module1

ครม.เห็นชอบเสนอร่างกม.ภาษีรับมรดกคาดมีผลกลางปีหน้า ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

ลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางเส้นหนองคายเชื่อมจีน ควรใช้รูปแบบใด
 

แปลภาษา

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishThai

*