หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home

เชือด16ราย'รง.รับกำจัดกาก'

พิมพ์

 กรมโรงงานฯเข้ม ขึ้นแบล็กลิสต์  16 โรงงานรับกำจัดกากของเสียชั่วคราว เหตุเครื่องจักรไม่พร้อม ส.อ.ท. ชี้มาตรการลงโทษอ่อน ขู่ได้แค่ระยะแรก ผู้ประกอบการเลี่ยงบาลีรับกากป้อนโรงงานอื่นงาบค่าหัวคิว แนะติดตามตรวจสอบเข้มข้น พร้อมส่งเสริมโรงงานที่ได้มาตรฐาน กรอ. เตรียมลุยตรวจ 550 โรงงานทั่วประเทศ
 จากกรณีที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้นำเสนอข่าว "กากอันตรายล่องหนล้านตัน" ตีพิมพ์ในฉบับวันที่ 2,589 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2553 และต่อเนื่องถึงข่าว "บีบ2พันโรงงานป้อนกากสู่ระบบ100%"ใน ฉบับที่ 2,591 วันที่ 12-15 ธันวาคม  2553 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการออกมาตรการติดตามให้โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียให้รายงานและมีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบผู้รับกำจัดกากของเสียอย่างเข้มงวด โดยมีภาคเอกชนเรียกร้องให้มีการแสดงรายชื่อผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนั้น
 แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมรับกำจัดกากของเสีย เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าล่าสุดว่า ขณะนี้มีโรงงานรับกำจัดกากของเสียที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขึ้นแบล็กลิสต์มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวม 16 ราย เนื่องจากไม่มีความพร้อมให้บริการ เช่น ไม่มีการติดตั้งเครื่องจักร ไม่มีคนงาน เป็นต้น
 โดยกลุ่มบริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ถูกกรอ.สั่งระงับการให้บริการทั้งโรงงานมีทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กลางดงไลม แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ผู้ให้บริการปรับคุณภาพของเสียเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์  ,2.บริษัท รักษาสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิล จำกัด จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันทาไม้แบบ แต่ไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรและไม่พบคนงาน
 3.บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี รีไซเคิลน้ำยาล้างฟิล์มและน้ำยาชุบโลหะทุกชนิด แต่เครื่องจักรที่ติดตั้งไม่สามารถกำจัดของเสียดังกล่าวได้  ,4.บริษัท อังประภาสตีล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผลิตน้ำมันผสมยางและน้ำมันหยอดทิ้งจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ซึ่งไม่มีการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต  ,5.บริษัท เอ็ม.ซี. เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดชลบุรี ซ่อมและล้างแท็งก์บรรจุน้ำมันและแท็งก์บรรจุอื่นๆ และ 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลถัง จังหวัดนครราชสีมา ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำน้ำมันทาแบบ น้ำมันหยอดทิ้งและน้ำมันเลี้ยงโซ่จากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว และล้างบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถูกร้องเรียนและพบว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรล้างถัง เครื่องผลิตเชื้อเพลิงทดแทนและน้ำมันทาแบบ
 ส่วนบริษัทรับจัดการของเสียที่ถูกระงับการให้บริการบางส่วน มีทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เอ็น.พี.เอส. รีไซเคิล จำกัด จังหวัดชลบุรี ให้บริการซ่อมและล้างถังน้ำมันใช้แล้ว รีไซเคิลตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ น้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ขณะนี้ได้รับอนุญาตเฉพาะการให้บริการซ่อมและล้างถังเท่านั้นเนื่องจากไม่มีเครื่องจักรในส่วนของการรีไซเคิลน้ำมัน ตัวทำละลาย  ,2.บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พร้อมให้บริการในส่วนของการกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ ของเสียจากการผลิตและใช้งานของสี สารเคลือบเงา สารเคลือบผิว กาว สารติดผนึก หมึกพิมพ์ น้ำมัน เชื้อเพลิงเหลว สารทำความเย็น สารขับเคลื่อน, 3.บริษัท พี เอส อาร์ รีไซเคิล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ไม่พร้อมให้บริการคัดแยกประเภทของเสียเพื่อจำหน่ายต่อ ,4.บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทอล เซอร์วิส ทีมคอนซัลติ้ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี ไม่พร้อมให้บริการทำเชื้อเพลิงผสม
 5.บริษัทซีท๊อปฯ จังหวัดชลบุรี ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงผสม ,6.บริษัท ซัคเซส เมนเนคเมนท์ สยาม จำกัด จังหวัดชลบุรี ไม่พร้อมให้บริการจัดการกับวัสดุพ่นขัดผิวที่มีสารอันตราย และไม่อนุญาตให้บริการรวบรวมและส่งออกนอกประเทศ ,7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เค. ควอลิตี้เวิร์คส์ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงผสม ,8.บริษัท ทาร์ม กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ไม่พร้อมให้บริการทำเชื้อเพลิงผสม ,9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวิน รีคอนดิชั่นดรัม ไม่พร้อมให้บริการจัดการของเสียประเภทน้ำมันและเชื้อเพลิงเหลว (ไม่รวมน้ำมันที่บริโภคได้) และ 10.บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี พบว่าวิธีกำจัดของเสียด้วยการทำเชื้อเพลิงผสม ไม่พร้อมให้บริการ
 ด้านนายสมสิทธิ์ มูลสถาน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวให้ความเห็นว่า มาตรการติดแบล็กลิสต์ของ กรอ. ในระยะแรกอาจจะมีผลทำให้ผู้ประกอบการกลัวบ้าง แต่เท่าที่ติดตามขณะนี้พบว่ามาตรการดังกล่าวดูเหมือนไม่มีผลกระทบต่อโรงงานเท่าใดนัก เนื่องจากผู้ประกอบการที่ติดแบล็กลิสต์ ยังสามารถรับงานได้ โดยอ้างว่ารับกากไปส่งต่อให้โรงงานรับกำจัดกากของเสียอื่นซึ่งจะทำให้ได้ค่าหัวคิวด้วย แต่ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีกรณีที่รับกากมาแล้วแต่ไม่ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องหรือไม่
 ดังนั้น กรอ. จึงควรมีการติดตามตรวจสอบกลุ่มโรงงานรับกำจัดกากที่ติดแบล็กลิสต์อย่างใกล้ชิด และประกาศรายชื่อผู้ติดแบล็กลิสต์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้โรงงานก่อกำเนิดกากของเสียที่จะมาใช้บริการทราบ และระมัดระวังหากต้องการเลือกใช้บริการจากผู้รับกำจัดกาก ฯพร้อมกันนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มโรงงานรับกำจัดกากของเสียที่ประกอบกิจการได้ตามมาตรฐาน กรอ. ด้วย
 ต่อเรื่องนี้นายธนณัฐฐ์ เอื้อภราดร ผู้อำนวยการส่วนกำกับประกอบการและการขนส่ง สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2554 สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมีแผนงานที่จะตรวจโรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวม 550 โรงงาน หากพบว่าโรงงานรับกำจัดกากของเสียรายใดฝ่าฝืน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยบทลงโทษในขั้นต้นก็จะมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข หรือบังคับใช้มาตรา 37 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน คือ สั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด
 และหากตรวจพบว่าไม่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 ก็จะสั่งให้ผู้ประกอบการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 39 ซึ่งตามกฎหมายสามารถสั่งปิดโรงงานได้
 อนึ่งก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ตรวจสอบข้อมูลปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องมีการขออนุญาตนำออกนอกโรงงานตามระบบในปี 2553 พบว่า มีปริมาณกากของเสียเข้าระบบค่อนข้างน้อย โดยในส่วนของกากของเสียอันตรายที่เข้าระบบมีเพียง 1.8 -2 ล้านตันต่อปี และยังมีกากของเสียอันตรายที่ไม่เข้าระบบอีกมากกว่า 1 ล้านตัน จากที่มีปริมาณกากของเสีย3.5-3.7 ล้านตัน ทำให้นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายและสั่งการให้ดูแลเรื่องกากอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าระบบอย่างเข้มงวด และตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริงของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องเข้าระบบโดยเร็ว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,594  23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 

Read : 4995 timesjL Poll Module1

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร 

Poll (2)

ท่านคิดว่าความเสี่ยงไหนน่าห่วงกว่ากัน
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*