หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home การตลาด คอลัมน์ การตลาด Marketing สคบ.ชูแผนดาวกระจายลุยพื้นที่เหนือ/อีสาน

สคบ.ชูแผนดาวกระจายลุยพื้นที่เหนือ/อีสาน

พิมพ์

altสคบ.งัดแผนดาวกระจาย ลงดาบธุรกิจขายตรงเถื่อนและผู้ประกอบการที่ไม่มีความโปร่งใส ดีเดย์ภาคเหนือและภาคอีสานก่อน หลังพบมีธุรกิจคนไทยเปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังตีกันแชร์ลูกโซ่ระบาดหนัก
 นายนพปฎล  เมฆเมฆา  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.)  เปิดเผยกับ  "ฐานเศรษฐกิจ"  ว่า ทางสคบ.จะใช้กลยุทธ์ดาวกระจายในการตรวจสอบธุรกิจขายตรงโดยเฉพาะที่เป็นแบรนด์คนไทยมีการเปิดตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสคบ. มีแผนตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียน และดำเนินธุรกิจโปร่งใสหรือไม่ โดย สคบ.จะเริ่มตรวจสอบผู้ประกอบการขายตรงอย่างจริงจัง ซึ่งได้เริ่มลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้  โดยจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคเหนือ  เช่น จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่และมีผู้ประกอบการมากกว่า  10  แห่ง เนื่องจากมีธุรกิจขายตรงที่เป็นแบรนด์คนไทยเปิดดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ดีภายหลังการตรวจสอบผ่านไป  2-3  เดือน คาดว่าจะมีข้อมูลความคืบหน้าจากการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร  ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายนั้นยังประกอบธุรกิจอีกหรือไม่  มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่  และมีความเคลื่อนไหวการทำธุรกิจถูกต้องตาม พ.ร.บ.ขายตรงหรือไม่
 ทั้งนี้ภาพรวมธุรกิจขายตรงที่ดำเนินธุรกิจและได้ทำการขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับทาง สคบ.ตั้งแต่ปี  2545 จนถึงเดือนมกราคม 2554    มีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงจาก  สคบ.ทั้งสิ้น  695  ราย  โดยในปี  2545-2546  มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกับ  สคบ.เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่เริ่มลดลงในช่วงปี 2547-2548  เนื่องจากหน่วยงานทะเบียนจาก  สคบ.มีการตรวจผู้ประกอบการอย่างละเอียดมากขึ้น  โดยเฉพาะแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการระดมเงินทุน จนนำไปสู่กระบวนการแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงประชาชน
 ขณะเดียวกันประมาณปี  2552-2553  มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกับ  สคบ.เฉลี่ยปีละ  50-52  ราย  ขณะที่ภาพรวมการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี  2545  จนถึงปัจจุบัน  สคบ.ได้ถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการไปแล้ว  7  บริษัท  ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ทำผิด  พ.ร.บ.ขายตรง  ในลักษณะการชักชวนสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเป็นจำนวนมาก  โดยไม่ได้เน้นจำหน่ายสินค้าหลักให้กับผู้บริโภค  และบางบริษัทมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่
 นอกจากนี้ สคบ.ได้มีนโยบายการตรวจสอบธุรกิจขายตรงที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา  ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า มีบริษัทที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของธุรกิจประมาณ 10 ราย ซึ่งขณะนี้ สคบ.อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเพิกถอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขายตรงที่เป็นผู้ประกอบการคนไทยทั้งหมด นอกจากนี้ สคบ.ยังได้ทำการเทียบปรับบริษัทที่ทำผิดเงื่อนไขอีก 4-5 ราย โดยทำผิดเงื่อนไขด้วยการไปดำเนินธุรกิจขายตรง เพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนการดำเนินธุรกิจ สคบ. ซึ่งสคบ.ได้ทำการเทียบปรับไปแล้ว และโทษของการทำผิดดังกล่าวคือ ปรับเป็นเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ขณะที่ภาพรวมการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายตรงในปี 2553 ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนมาประมาณ 53 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนในเรื่องของการจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญา หรือตามแผนธุรกิจที่ได้ดำเนินการไว้ ซึ่งทางสคบ.ได้มีการเรียกเจรจาและไกล่เกลี่ย โดยสามารถชดเชยค่าเสียหายได้เป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค สคบ.จะใช้นโยบายในเชิงรุกเพื่อเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้บริโภคถึงประเด็นการดำเนินธุรกิจขายตรงที่โปรงใสมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคระมัดระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อในธุรกิจที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ได้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,612  24 - 26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

 

Read : 3377 timesjL Poll Module1

ประมงขู่หยุดจับปลาขอผ่อนปรนเวลาเข้าระบบออกไปก่อน ท่านมีความเห็นอย่างไร


 

Poll (2)

กรณีจับ14นศ.รัฐบาลควรตัดสินใจอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*