หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home อสังหา อสังหาฯ-คมนาคม อีไอเอกับการลงทุน มุมมองที่แตกต่าง

อีไอเอกับการลงทุน มุมมองที่แตกต่าง

พิมพ์

altปรากฏการณ์ที่ยักษ์ใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย อย่างค่ายพฤกษาเรียลเอสเตท ที่เจอแจ๊กพอตต้องพับโครงการคอนโดมิเนียมสูง 34 ชั้น

"เดอะทรี สเตชั่น เกียกกาย"  ถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ปรับแผนใหม่ หลังกรมโยธาธิการ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มห้ามสร้างตึกสูงในรัศมี 800 รอบอาคารรัฐสภาใหม่
 แม้จะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงจากการทำอีไอเอ หรือการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความเห็นของคณะผู้ชำนาญการที่เกรงว่า จะไปบดบังทัศนียภาพอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จนนำมาสู่การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยในที่สุด     
 "ฐานเศรษฐกิจ" จัดเสวนาโต๊ะกลมภายใต้ หัวข้อ "อีไอเอกับผลกระทบลงทุนบ้าน-คอนโดฯ" เพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรประกอบด้วย   นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   นายอิสระ บุญยัง  นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย
+++จี้เร่งให้เร็วและกฎเกณฑ์นิ่ง
 "นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทำอีไอเอมาก คือ คอนโดมิเนียม" นายกสมาคมอาคารชุดไทย สะท้อนปัญหาและข้อเสนอว่า ที่ผ่านมาสมาชิกร้องเรียนเข้ามามากถึงความล่าช้าในการพิจารณา แถมหลักเกณฑ์ไม่นิ่ง แปรผันไปตามกาลเวลา และแปรผันไปตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานอีไอเอ ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นหลักการ แต่ความเห็นจากการใช้ดุลพินิจ ทำให้หลายครั้งไม่ผ่านการพิจารณา  แถมเมื่อทำรายการเพิ่มเติมแล้ว กลับมีความเห็นใหม่เพิ่มขึ้นอีก
 ข้อเสนอ คือ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเป็นข้อๆ และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกัน  เช่น ตึกใกล้เคียงกัน ไม่ควรใช้เกณฑ์การพิจารณาแตกต่างกัน พื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) สภาพแวดล้อมไม่ต่างกัน ก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา
  ขณะที่นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  เสนอว่า อะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ ให้ออกมาเป็นข้อกำหนดเลย ส่วนอะไรที่ต้องศึกษาเป็นกรณี  ก็มีความจำเป็น เช่น พื้นที่อ่อนไหว ก็ให้เป็นการศึกษาเป็นเรื่องๆไป ให้ สผ.กำหนดเกณฑ์เป็นมาตรฐานเหมือนข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน  เป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจน  ขณะเดียวกันแต่ละกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบ้านจัดสรร ก็มีความเข้มงวดอยู่แล้ว  ดังนั้นความเห็นของผู้ชำนาญการ  ไม่ควรแตกต่างไปจากข้อกฎหมายเหล่านั้นที่ ซึ่งมีความละเอียดครอบคลุมแล้ว นอกจากนี้ให้กระจายอำนาจการพิจารณาEIA ไปยังท้องถิ่นเพื่อไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
+++สผ.ย้ำทุกฝ่ายต้อง วิน วิน
 รองเลขาธิการ สผ. สะท้อนภาพการทำงานว่า  ปัจจุบันการพิจารณารายงานอีไอเอ ก็มีความรวดเร็วอยู่แล้ว หากไม่มีข้อบกพร่องมากจนเกินไป ก็จะอนุญาต ตามกรอบกฎหมาย คือ ภายใน 45 วัน และหากมีข้อบกพร่องที่ต้องตีกลับไปแก้ไข จะแจ้งบริษัทที่ปรึกษาก่อนกำหนด 45 วัน หากสามารถแก้ไขได้ทัน ก็จะได้รับการพิจารณาอนุญาตภายในกรอบ 45 วัน
 " ความล่าช้ามักเกิดจาก ช่วงการจัดทำข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษากลับมาเข้ามาชี้แจงใหม่   ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาว่าจะทำข้อมูลได้เร็วแค่ไหน เมื่อทำกลับมาแล้ว จะมีเวลาอีก 30 วัน สำหรับกรรมการจะมีความเห็นกลับไป ถ้าครบแล้วไม่ตอบ ก็ถือว่า เห็นชอบโดยปริยาย  แต่ถ้าไม่เห็นชอบ ก็เข้ากระบวนการใหม่ และนับหนึ่งตั้งแต่แรก  ถ้าโครงการไม่เห็นชอบในความเห็นของคณะกรรมการ ก็เปิดให้ฟ้องศาลปกครองได้"
 ตอนนี้กำลังทบทวนในการทำอีไอเอว่า น่าจะมีอะไรก่อนขั้นตอนก่อนการซื้อที่ดิน ต้องวินวินทุกฝ่าย  จะรับข้อคิดเห็นของเอกชนไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สั้นลง  เดิมจะมีคู่มือการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ตามเกณฑ์นั้นๆ  แต่แม้จะใช้แล้ว ก็ต้องวิเคราะห์รวมกับเกณฑ์อื่นๆด้วย  ตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการใช้พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง บางเรื่องก็มีเรื่องกระแสด้วย เช่น การลดพลังงาน การประหยัดพลังงาน กรรมการก็ให้ความเห็นกลับไปด้วย  ตามกระแสโลก ส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ การพิจารณาจะเป็นไปตามประเด็นนั้น  ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม  ยกเว้นประเด็นเชื่อมโยงจริงๆ
 การทำรายงานอีไอเอ มีความจำเป็น เพราะพ.ร.บ.ต่างๆดูเฉพาะตัวตึก แต่ถ้าอาคารเหล่านั้นอยู่รวมๆ กัน จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ตรงนั้นได้ แต่ถ้าพื้นที่นั้นไม่สามารถรองรับได้ ก็จะเกิดผลได้ แม้จะออกแบบมาดีแล้ว ต้องดูว่าตัวโครงการไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมอื่นโดยรอบหรือไม่  การไปสร้างแล้ว ทำให้กายภาพเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น โครงการสร้างแล้ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้ำกับพื้นที่รอบๆหรือไม่  โครงการที่จะสร้างต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่รอบๆ
 ถึงตรงนี้การทำอีไอเอเพื่อป้องปราม ลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ เป็นสิ่งที่ดีและต้องมีอยู่ แต่ข้อเรียกร้องของนักลงทุนก็ใช่ว่าจะไร้เหตุผล สิ่งที่ทำได้ คือ การหาจุดสมดุลของทั้งสองฝ่าย น่าจะเป็นทางออกที่ทุกฝ่าย วิน วิน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,615   6-9  มีนาคม พ.ศ. 2554

 

Read : 4156 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart