หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home Breaking News ข่าวต่างประเทศ สรรพสามิต-กรมศุลฯแจงภาษีบุหรี่นอก

สรรพสามิต-กรมศุลฯแจงภาษีบุหรี่นอก

พิมพ์

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์กรมศุลกากร-กรมสรรพสามิต ออกโรงแจง กรณีภาษีบุหรี่นำเข้า ที่กำลังเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ขุนคลังกรณ์เชื่อมั่นภาษีบุหรี่ไม่ระคายนายกฯ ขณะที่ทางฟิลลิป มอร์ริสออกแถลงการณ์ ปกป้องรัฐบาล  หลังถูกฝ่ายค้านถล่ม
 กรณีการประเมินราคาศุลกากรของบุหรี่ที่นำเข้าโดยบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำกัด หนึ่งในข้อกล่าวหาที่พรรคเพื่อไทยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ในกรณีของการสำแดงราคานำเข้าบุหรี่มาร์ลโบโร และแอลแอนด์เอ็ม จากฟิลิปปินส์ต่ำกว่าความเป็นจริงจนทำให้รัฐต้องสูญรายได้ 68,000 ล้านบาทนั้น
ล่าสุดนางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล   รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวชี้แจงถึงการจัดเก็บภาษีบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศว่า  กรมศุลกากรจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพสามิตโดยใช้ราคา C.I.F (C=cost I = insurance F= freights) เป็นฐานในการคำนวณภาษี หากไม่ยินยอมรับราคาซีไอเอฟ ดังกล่าว กรมศุลกากรต้องดำเนินการกำหนดราคาศุลกากรตามกฎของแกตต์ คือ ในการกำหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์  มีหลักการพื้นฐานให้ใช้ "ราคาซื้อขายของของที่นำเข้า" หรือ "ราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่ต้องชำระสำหรับของที่นำเข้า"
ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการประเมินราคาศุลกากรไว้ 6 วิธี โดยต้องกำหนดเรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. ราคาซื้อขายของที่นำเข้า  2. ราคาซื้อขายของนำเข้าที่เหมือนกัน  3. ราคาซื้อขายของนำเข้าที่คล้ายกัน
4. ราคาหักทอน 5. ราคาคำนวณ 6. ราคาย้อนกลับ
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเวทีการค้าระหว่างประเทศของไทย  และเมื่อได้ราคาแล้ว กรมศุลกากรก็จะใช้ราคานี้ในการคำนวณภาษีบุหรี่ที่นำเข้า
ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงขั้นตอนการนำเข้าบุหรี่ ว่า ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตต่อกรมสรรพสามิตโดยจะต้องแจ้งส่วนประกอบของบุหรี่ และแจ้งราคาC.I.F  เพื่อกำหนดวงเงินประกัน รวมทั้งส่งตัวอย่างบุหรี่ดังกล่าวให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบ และเมื่อกรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตให้นำเข้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตต้องวางประกันค่าภาษีและเบิกแสตมป์ไปปิด ณ โรงงานที่ผลิตบุหรี่ ในต่างประเทศ และแจ้งราคาขายปลีกเพื่อให้กรมสรรพสามิตพิจารณาประกาศราคาขายปลีกสูงสุดตามมาตรา 23
 ส่วนกรณีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบุหรี่นำเข้า นายพงษ์ภาณุ เศวรุนทร์ กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการออกประกาศกรม ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กำหนดราคาขายปลีกบุหรี่สูงสุด ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้เป็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายเกินราคา เป็นอำนาจเฉพาะของกรมสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาบุหรี่ขายเกินราคามาตั้งแต่ปี  2509 ซึ่งในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรก็ได้นำราคาที่กรมสรรพสามิตประกาศดังกล่าวไปเป็นฐานคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้นำไปฟ้องประเทศไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO)
 2. กรณีปัญหาราคา C.I.F. ของบุหรี่ต่ำนั้น กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแล้ว โดยเปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีจากการคำนวณที่ต้องถือตามราคา C.I.F. เป็นราคาขายปลีกแทน และ3. กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ปรับเพิ่มเพดานอัตราภาษีจากเดิม "ตามมูลค่าร้อยละ 80 หรือ 60 สตางค์ต่อปริมาณหนึ่งกรัม" เป็น "อัตราตามมูลค่าร้อยละ 90 หรือ 3 บาทต่อปริมาณหนึ่งกรัม" ตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม ที่ให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีบุหรี่ตามสภาพ (Specific Rate) ซึ่งส่งผลให้กระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้จัดเก็บภาษียาสูบตามปริมาณ หรือตามสภาพ (Specific Rate) ได้สูงขึ้น และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอออกกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับต่อไป
 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กรณีฝ่ายค้านพยายามโจมตีว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แทรกแซงอัยการไม่ให้ฟ้องบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ประเทศไทย)ฯผู้นำเข้าบุหรี่ ว่ามีการสำแดงราคาต่ำกว่าเป็นจริงนั้น  ไม่สามารถที่จะถอดถอนนายกฯออกจากตำแหน่งได้ และเชื่อว่ากรมสรรพากรและกรมศุลกากรจะชี้แจงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
 ทั้งนี้ การสำแดงราคาของบุหรี่มาร์ลโบโรใกล้เคียงกับบุหรี่กรองทิพย์ที่มีต้นทุนซองละ 6 บาท บุหรี่เอสเอ็มเอสต้นทุนซองละ 2.50 บาทนั้น นายกรณ์ กล่าวว่า การเก็บภาษีบุหรี่มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์และตรวจสอบราคานำเข้า จึงได้ให้กรมสรรพสามิตแก้กฎหมายมาเก็บภาษีบุหรี่จากราคาขายปลีก คาดว่าจะเสนอแก้กฎหมายในไม่ช้านี้
 อนึ่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา  นางแทมมี่ แชน ผู้จัดการทั่วไป ฟิลลิป มอร์ริส สาขาประเทศไทยออกแถลงการณ์เรื่องคำวินิจฉัยขององค์การการค้าโลกในเรื่องบุหรี่นำเข้าว่า บริษัทขอยืนยันว่า การปฏิบัติในการสำแดงราคาศุลกากรและราคาศุลกากรที่บริษัท ได้สำแดงนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเทศไทย และหลักเกณฑ์ด้านการประเมินราคาศุลกากรที่เกี่ยวข้องขององค์การการค้าโลกอย่างถูกต้องเสมอมา ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการไต่สวน องค์การการค้าโลกล่าสุด ที่วินิจฉัยว่า "ประเทศไทยนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดราคาศุลกากรและภาษีที่บริษัทจะต้องจ่ายนั้นควรจะสูงกว่าที่สำแดง" เป็นเครื่องยืนยันจุดยืนของบริษัท และเป็นสิ่งยืนยันว่าการกล่าวว่ารัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากภาษีนำเข้านั้นไม่มีเหตุผล

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,618   17-19  มีนาคม พ.ศ. 2554

 

Read : 7753 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart