หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home ลงทุน-อุตฯ การค้า-ส่งออก สภาที่ปรึกษาฯระดมสมองแนะรัฐบาล

สภาที่ปรึกษาฯระดมสมองแนะรัฐบาล

พิมพ์

คณะเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาฯ  ระดมสมองอภิปราย "แนวทางการสร้างเศรษฐกิจกับนโยบายรัฐบาลใหม่" แนะจัดลำดับความสำคัญ รับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก เสนอรัฐชะลอนโยบายสุ่มเสี่ยง พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และขึ้นค่าแรงแบบขึ้นบันได ลดผลกระทบผู้ประกอบการ
 เมื่อเร็วๆนี้ คณะเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศ.) จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการสร้างเศรษฐกิจกับนโยบายรัฐบาลใหม่" ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะเป็นบวกหากการเมืองมีความชัดเจนและมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดีเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถูกลดความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจภายในรอบ 76 ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลกและส่งผลให้เศรษฐกิจโลกซบเซาในช่วง 2 ปีข้างหน้าได้  
 ดังนั้นรัฐบาลใหม่ควรต้องวางนโยบายโดยจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน   นโยบายใดที่มีความสุ่มเสี่ยงขอให้ภาครัฐบาลชะลอการดำเนินการ สำหรับการใช้จ่ายเงินในการลงทุนต้องมีการทำแผนซึ่งต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  เพื่อให้เกิดความสมดุลกับฐานะการเงิน การคลัง นโยบายจะต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้น
  ดร.ไมตรี ศรีนราวัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า ระบบการขนส่ง(Logistic)   ของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่มาก มีความล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในของประเทศไทย  รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในภาคการส่งออกอีกด้วย
 นายชินโชติ แสงสังข์ ผู้นำแรงงานเปิดเผยถึงนโยบายรัฐบาลในเรื่องการขึ้นค่าแรง 300บาท และนโยบายเงินเดือนลูกจ้างในระดับปริญญาตรีที่  15,000 บาท เป็นการขึ้นค่าแรงแบบก้าวกระโดด   เพราะปัจจุบันฐานค่าแรง กทม.ปริมณฑลอยู่ที่ 215 บาท ดังนั้นขอให้มีการขึ้นแบบขั้นบันได จึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 ดร.อำนวย ปะติเส อดีตรมช.กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของภาคเกษตรที่ได้หาเสียงนโยบายรับจำนำข้าว รวมทั้งเรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือยของเกษตรกร    ดังนั้นนโยบายต่าง ๆ  ต้องมีการวางเงื่อนไขให้ถูกต้องระหว่างความต้องการและความเป็นจริงที่รัฐบาลทำได้จริงด้วย
 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์    อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่านโยบายรัฐบาลเป็นนโยบายแบบประชานิยมที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ไม่พึ่งพาภาคการส่งออกมากเกินไป จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะมีความระมัดระวังในการนำนโยบายออกมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร รวมถึงมีมาตรการรับมือกับผลกระทบด้านลบที่จะตามมาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของต้นทุน และการบริหารจัดการของภาคธุรกิจให้มีความอยู่รอด และปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,661  14 - 17  สิงหาคม พ.ศ. 2554

 

Read : 3847 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart