Purchase generic remeron Online, cost of order remeron without prescription uk, buy remeron online generic, buy clavamox online generic, cost of order clavamox without prescription uk, uk order generic clavamox online , vertica.com

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home ลงทุน-อุตฯ การค้า-ส่งออก ยัน'ครัวไทยสู่โลก'ถึงจุดหมายชัวร์

ยัน'ครัวไทยสู่โลก'ถึงจุดหมายชัวร์

พิมพ์

ดร.เพ็ชร ชินบุตรดร.เพ็ชร ชินบุตรเป็นที่ทราบกันดีว่า รัฐบาลได้มีนโยบาย "ครัวไทยสู่โลก" มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสินค้าอาหารที่ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเช่น ข้าว ทูน่ากระป๋อง  สับปะรดกระป๋อง กุ้งและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงไข่ไก่ ปลากระป๋อง แต่ ณ วันนี้ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัย ต้องกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าอาหารจำเป็น เช่นไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เป็นครั้งแรกจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ความจำเป็นของประเทศไทยดังกล่าว จะส่งผลต่อนโยบาย "ครัวไทยสู่โลก" ของไทยหรือไม่  "ฐานเศรษฐกิจ"มีคำตอบจากคำสัมภาษณ์ ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- สินค้าไม่ขาด เป็นจิตวิทยา
         ดร.เพ็ชร กล่าวว่า การที่รัฐบาลได้นำเข้าสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวด ไข่ไก่ ปลากระป๋อง และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนั้น เป็นจิตวิทยาเพื่อทำให้ผู้บริโภคผ่อนคลายไม่ต้องไปซื้อกักตุน เกิดความมั่นใจว่าสินค้ามีเพียงพอบริโภค ขณะเดียวกันเป็นการปรามผู้ประกอบการไม่ให้ซ้ำเติมผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากน้ำท่วมมากกว่า จริงๆ แล้วสินค้าในประเทศไม่ได้ขาดแคลน เพียงแต่ระบบขนส่งไม่สะดวกเพราะถนนถูกตัดขาด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น  ส่วนในจังหวัดอื่นๆ นั้นมีการซื้อขายปกติ 
         "สังเกตสินค้าที่รัฐได้นำเข้ามานั้นจะไม่ได้กระทบกับสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของไทย  อาทิ   ไก่ กุ้ง ข้าว เลยแม้แต่น้อย อย่าไปวิตกกังวล  ซึ่งหากนำเข้าสินค้าเหล่านี้มาจึงจะกระทบ หรือไม่ก็ผลกระทบจากไข้หวัดนก อย่างนี้กระทบการส่งออกอย่างแน่นอน แต่สถานการณ์น้ำท่วมนั้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติระยะสั้นอาจจะกระทบกับเป้าส่งออกอาหารปี 2554  ที่ได้ตั้งเป้าไว้ จะมีมูลค่าสูง 900,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีมูลค่า 850,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะส่งออกได้ทะลุ 1 ล้านล้านบาทในปีนี้ เนื่องจากมูลค่าสินค้าอาหารปรับตัวสูงขึ้นมาก"
         ช่วงต้นปีก่อนที่จะมีน้ำท่วม เคยคาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้ส่งออกอาหารคงจะมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านบาทได้ เพราะส่วนใหญ่ไทยส่งออกอาหารทะเล ส่วนกุ้งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในต้นปี ก็น่าจะฟื้นตัวได้แล้ว แต่เมื่อมีสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามาการส่งออกจะทะลุ 1 ล้านล้านบาทนั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่เชื่อว่าจะยังคงส่งออกได้อยู่ที่ 950,000 ล้านบาท และ จะต้องประเมินใหม่อีกครั้งหลังจากระดับน้ำลด
-น้ำท่วม ส่งออกอาหารสะดุด
         นอกจากนี้ ดร.เพ็ชร ยังชี้ว่า จากผลกระทบน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม  7-8 นิคมนั้น ทำให้โรงงานผลิตอาหารที่อยู่ในนิคมจำนวน 200 กว่าโรงได้รับผลกระทบ มีผลทำให้การส่งออกชะลอ โดยเฉพาะในช่วงนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งนำเข้าอาหารไปเพื่อฉลองในช่วงคริสต์มาส ซึ่งมีผลทำให้การส่งออกสะดุด แต่หลังจากนี้ไปมั่นใจว่าน้ำจะค่อยๆ ลดระดับลง และต้องพิจารณาอีกว่าผู้ส่งออกสามารถที่จะส่งออกได้ทันหรือไม่ หรือจะต้องฟื้นฟูนานแค่ไหนกว่าจะส่งออกได้ ต้องลุ้นในไตรมาส 4
         "สถาบันอาหารพยายามรวบรวมข้อมูล ได้พยายามสอบถามโรงงานแต่ละโรง ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน เพราะระดับน้ำยังสูงอยู่  และยังไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าวัตถุดิบที่ยังอยู่ในโรงงานคุณภาพยังดีหรือไม่ สามารถส่งออกทันทีได้หรือไม่ เครื่องจักรเสียหายไหม หากไม่เสียหาย วัตถุดิบพร้อมที่จะป้อนโรงงานหรือไม่ ส่วนคู่ค้ายังคงยืนยันจะให้โรงงานส่งต่อหรือไม่ คำถามเหล่านี้ก็คงจะต้องให้ระดับน้ำลดลง และให้เวลารัฐบาลร่วมกับเจ้าของโรงงานฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมให้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ในเร็ววัน "
         ส่วนผลกระทบน้ำท่วมในระยะยาวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการหาวัตถุดิบมาแปรรูปสินค้าได้ลำบากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าที่ผู้ประกอบการจะเข้าถึงวัตถุดิบยากขึ้น และราคาก็จะปรับตัวไปตามสภาพ ขณะเดียวกันปัญหาทางอ้อมที่เกิดขึ้น คือ การขนส่ง ที่ไม่สามารถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน หรือส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามเวลา ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการส่งออกได้ 
         รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบต่อกำลังซื้อของประเทศคู่ค้า ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าลดลงบ้าง โดยปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ และยุโรป ในสัดส่วน 20% แต่เป็นการส่งออกที่มูลค่าสูง ขณะที่ตลาดอาเซียนไทยส่งออกสูงถึง 60% รองลงมาเป็นญี่ปุ่น 15%  สำหรับตลาดญี่ปุ่นที่ไทยคาดว่าจะได้คำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก จากการที่ญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาตินั้น ก็ไม่ได้รับมามากอย่างที่คิดไว้ เพราะญี่ปุ่นมีทางเลือกที่จะไปสั่งสินค้าจากที่อื่นนอกเหนือจากไทย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาสินค้ากับคู้ค้าประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยไม่ได้รับคำสั่งซื้อในส่วนนั้นมาอย่างเต็มที่
-ยันครัวไทยสู่ครัวโลก
         อย่างไรก็ตาม ดร.เพ็ชร เสนอแนะว่า เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลควรจะกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน ควรจะกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่เสียหายจากน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่อยุธยา ปทุมธานีและบางกะดีให้กลับคืนมา เดินเครื่องการผลิตได้ตามปกติ ตามที่ได้ให้ข่าวไปว่าภายใน 45 วัน  เพราะก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติไม่พอใจรัฐบาลในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมโรงงานในนิคมฯ และการเร่งระบายน้ำในนิคมก็ล่าช้า จนเกิดกระแสการย้ายฐานการลงทุน และที่สำคัญ ไม่อยากให้คนไทยคิดว่าไปช่วยเหลือนายทุน เพราะนายทุน จะฟื้นตัวได้เร็วจะช่วย ทำให้อุตสาหกรรมอาหารส่งออกฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  เพราะปัจจัยเสี่ยงสำคัญครัวไทยสู่โลกนั้น กุญแจสำคัญก็คือภัยธรรมชาติ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก เพราะอุตสาหกรรมอาหารจะสะดุดก็ต่อเมื่อวัตถุดิบขาดแคลน
         เพื่อผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการยกระดับครัวไทยสู่ครัวอาหารปลอดภัยของโลก โดยจะต้องเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ซึ่งวัตถุดิบจะต้องได้มาตรฐานระดับโลก และรองรับต่อการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ในปี 2558  จึงได้เสนอแผนผ่านคณะรัฐมนตรีที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้วถึง
         แผนการดำเนินงานโครงการครัวไทยสู่ครัวมาตรฐานของโลก ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2555-2557) ใช้งบประมาณดำเนินการปีละ 200 ล้านบาท ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดส่งออก จากปัจจุบันอยู่ที่ 200 โรง เพิ่มเป็น 500 โรง  รวมถึงพัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในระดับโลก
         นี่คือคำยืนยันจากหน่วยงานปฏิบัติ "ครัวไทยสู่โลก" ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,686  10-12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 

Read : 4712 timesjL Poll Module1

ท่านคิดว่าความเสี่ยงไหนน่าห่วงกว่ากัน 

Poll (2)

สนช.เสนอปฎิรูปตำรวจยกฐานะเท่ากระทรวงขึ้นตรงนายกฯ16กรมคุมพื้นที่ ท่านเห็นอย่างไร
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

*