หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2558
menu for mobile

 
   

กลุ่มเพื่อน Shambolic เชิญชวนร่วมซื้อเสื้อจากเพื่อนเพื่อเพื่อน
Home อสังหา อสังหาฯ-คมนาคม ราคาที่ดินแม่สอดพุ่งขึ้นทันตา

ราคาที่ดินแม่สอดพุ่งขึ้นทันตา

พิมพ์

altแวดวงอสังหาริมทรัพย์-ราคาที่ดินเมืองแม่สอดคึกคัก นักลงทุนต่างถิ่นพาเหรดเข้าพื้นที่หาซื้อเพียบ ล่าสุดนักธุรกิจพม่าใช้สายสัมพันธ์พ่อค้าไทยเป็นนอมินีซื้อที่ดินให้ ส่งผลให้ราคาที่ดินหลายแปลงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เผยเป็นผลมาจากแนวโน้มการผลักดันแม่สอดเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเริ่มเป็นรูปธรรม
 ผู้สื่อข่าว "ฐานเศรษฐกิจ"ประจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายงานว่า ภาพรวมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก ล่าสุดมีนักธุรกิจจากต่างถิ่นจำนวนมากเข้ามาหาซื้อที่ดินในอำเภอแม่สอด  ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัวในบางแปลง ในเขตย่านธุรกิจบนถนนสายอินทรคีรี และถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด ราคาพุ่งสูงถึงตารางวาละ 30,000-50,000 บาท ก็ยังหาซื้อไม่ได้ ส่วนถนนสายหลักนอกย่านธุรกิจราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากบรรดาโชว์รูมรถยนต์ต่างมาตั้งสาขากันแทบทุกยี่ห้อ นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจชาวพม่า ที่มีสายสัมพันธ์กับพ่อค้าในเมืองนครแม่สอด ได้พากันมาซื้อที่ดินสร้างอาคารสูงจำนวนมาก โดยใช้ชื่อนักธุรกิจไทยเป็นคนซื้อหรือเป็นนอมินี โดยพื้นที่ราคาสูงหลายแห่งถูกบรรดานอมินีกว้านซื้อทำเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแห่ง
 สาเหตุที่ทำให้ที่ดินในอำเภอแม่สอดพุ่งสูงอย่างเห็นได้ชัด คือ ขณะนี้แนวโน้มการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ที่นำเอาเทศบาลนครแม่สอด ไปรวมกับเทศบาลท่าสายลวด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า และเป็นด่านการส่งออกปีละเกือบ 30,000 ล้านบาทสูงที่สุดในภาคเหนือ ใกล้จะเป็นความจริง ทำให้ถนนสายหลักไปชายแดนด้านนี้ มีอาคารร้านค้าผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด อีกสาเหตุหนึ่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็กำลังจะนำขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนับสนุน
 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร(สผ.)ที่ 0001(1)/ว.129  และคำสั่งรัฐสภาที่ 84/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด"  ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีประธานรัฐสภา เป็นประธานคณะกรรมการ มี นายโอกาส  เตพละกุล  และ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมี ส.ส.รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐสภา เป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ในส่วนของท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งท้องถิ่นพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น รัฐสภาได้แต่งตั้ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานหอการค้าจังหวัดตากและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นกรรมการอีกด้วย โดยระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2554 นี้  ประธานรัฐสภาจะเดินทางลงพื้นที่นครแม่สอดด้วยตัวเอง และเริ่มทำงานทันที
  "ประธานรัฐสภา ให้ความสำคัญในแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด  และโดยอำนาจของรัฐสภาที่ใช้ตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบและมีบทบาทในการพิจารณาศึกษาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ของประเทศ  ดังนั้นประธานรัฐสภา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า"
 ด้านนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า นครแม่สอดจะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสำคัญอันดับ 1 ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน และการเดินทางเยือนพม่าของนายกรัฐมนตรี(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เพื่อพบกับผู้นำพม่าและผู้นำกลุ่มประเทศ 6
 ประเทศในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากให้กับประเทศ และสิ่งสำคัญ คือ การที่ที่ประชุมผู้นำ GMS จะนำเรื่องความร่วมมือในการสร้างเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ 5 แห่ง ประกอบด้วย  แม่สอด-เมียวดี,เชียงของ-ท่าทราย,นครพนม-คำม่วน,กาญจนบุรี-ทวาย และมุกดาหาร-สะหวันนะเขต ล้วนทำให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ แม่สอด-เมียวดีนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินโครงการพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 การก่อสร้างถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด เข้าพม่าทางด่านเมียวดี รองรับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก EWEC  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ONE  Stop Service
 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรีและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งรัฐบาลไทยจะต้องทำทันที โดยเฉพาะด่านแม่สอด-เมียวดี จะเป็นจุดเปรียบสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันในกลุ่ม GREATER  MEKONG  SUBREGION -GMS มากที่สุด และการเดินทางไปประชุมที่พม่าของผู้นำ 6 ประเทศ จะยิ่งทำให้มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า แม่สอด-เมียวดี เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะนักธุรกิจมีความมั่นใจมากขึ้นประกอบกับการเตรียมพัฒนานครแม่สอด ไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจและท้องถิ่นพิเศษ รวมไปถึงการยกฐานะจังหวัดที่ 78 ของแม่สอด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,700  29-31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 

Read : 7880 timesjL Poll Module1

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่รัฐบาลเอาอย่างไรดี


 

Poll (2)

ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลยอมรับเศรษฐกิจจะซบเซาไปอีก3ปี ท่านต้องปรับแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่
 

แปลภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

* unitus-smart